55037 Kemian opetuksen keskeiset alueet II

Kurssin tavoitteet

Kurssin 55037 Kemian opetuksen keskeiset alueet II (4 op) tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää kemian oppimiseen ja opettamiseen liittyviä tietojaan ja taitojaan
  • oppii käyttämään tutkimustietoa omassa opetuksessaan ja sen kehittämisessä
  • oppii toteuttamaan eheyttäviä opetuskokonaisuuksia yhteistyössä toisten opettajien kanssa
  • saa eväitä elinikäiseen oppimiseen
  • saa innostavia ja kannustavia kokemuksia kemian opettajan työhön.

Opiskelijoiden kommentteja kurssista

 <tulossa>

Lisätietoa

Kurssi kuuluu pääaineopiskelijan pakollisiin syventäviin opintoihin. Kemiaa toisena opetettavana aineena opiskeleva voi valita kurssin aineopintojen vaihtoehtoisiin opintoihin. Kurssi opetetaan parillisten vuosien syyslukukaudella periodeissa I-II.