Usein kysyttyä – FAQ

“Opiskelen kemiaa ja olen päättänyt, että haluan kemian opettajaksi.”

Voit valita samantien kemian opettajankoulutusyksikön kursseja opintosuunnitelmaasi. Ensimmäinen vaihtoehto:  hakea tammi-helmikuussa pedagogisten opintojen suoritusoikeutta. Niistä muodostuu tutkinnon yksi sivuaine. Toinen vaihtoehto: anoa tiedekunnalta vaihtoa kemistin koulutusohjelmasta kemian aineenopettajan koulutusohjelmaan. Pedagogiset opinnot sisältyvät suoraan koulutusohjelmaan, eikä niihin tarvitse hakea erikseen. Kolmas vaihtoehto: Kemian aineenopettajakoulutuksen rinnalla voi lukea myös kemistin tutkinnon, jolloin opintoja kertyy normaalia FM-tutkintoa enemmän. Pedagogisten opintojen suoritusoikeutta on anottava erikseen.

 “Olen jo valmis matematiikan ja fysiikan opettaja. Haluaisin myös kemian opettajan pätevyyden. Olen opiskellut perustutkintoni Helsingin yliopistossa.”

Lähetä tiedot suorittamistasi kemian opinnoista opintoneuvojalle. Katsotaan, voidaanko aiempia opintojasi hyväksilukea. Tiedon saatuasi ano erillisopintojen suoritusoikeutta. Kemian aineenopettajan pätevyys edellyttää kemian perus- ja aineopintojen suorittamista.  Voit aloittaa opinnot, kun suoritusoikeus on myönnetty. Opiskelu on maksutonta. Kun erillisopinnot on suoritettu, pyydät tiedekunnalta vastaavuustodistuksen, joka maksaa erikseen (126 e).

“Haluaisin kemian opettajan pätevyyden, mutta en pääse osallistumaan opetukseen elämäntilanteeni takia. Voiko kemian opettajaopinnot suorittaa etäopiskeluna?”

Ei voi. Kemia on erityinen kokeellinen luonnontiede, jonka opettajaksi ei oikein voi harjoitella itsekseen. Opinnoissa opitaan kemian ja kemialle tyypillisten opetusmenetelmien lisäksi esimerkiksi erilaisia arviointitapoja, TVT-sovellusten käyttöä ja harjoitellaan opettamista erilaisissa konteksteissa. Opetus perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen.