Seminaarin satoa: Onko yliopistolla sukupuolta?

Naistutkijoiden positio on usein kriittinen ja defensiivinen; otetaan kantaa ja kritisoidaan muiden tekemiä ohjelmia, suunnitelmia ja ehdotuksia, kuten brittiläinen professori Louise Morley totesi Helsingin tutkijanaisten seminaarissa 25.11.2008. Tilaa, aikaa ja energiaa jää harvoin omien visioiden hahmottelemiseen ja esittämiseen. Tämä oli tilanne valmisteltaessa Helsingin tutkijanaisten lausuntoa ehdotuksesta yliopistolaiksi