Tutkijanaisten vuosikokous 2013

Tutkijanaisten vuosikokous pidettiin 21.3.2013.

Kokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan yhdistys seuraa edelleen aktiivisesti tiedepolitiikkaa ja tuo esille tiedepolitiikan sukupuolivaikutuksia ja –ulottuvuuksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Syksyllä on tarkoitus järjestää tilaisuus, jossa keskustellaan siitä, miten tasa-arvotyö toteutuu – tai jää toteutumatta – yliopistoissa yliopistolain uudistuksen jälkeen. Tarkoitus on myös järjestää jäseniltoja ja muun muassa kehittää niiden kautta yhteyksiä Aalto-yliopiston ja Taide-yliopiston suuntaan. Yhdistys jatkaa jäsenenä European Platform of Women Scientists –verkostossa. Yhdistys pyrkii ylläpitämään suhteita myös muihin ulkomaisiin tutkijanaisten verkostoihin. Tarkoitus on lisäksi järjestää mahdollisille uusille jäsenille tilaisuus, jossa käsitellään ajankohtaisia teemoja.

Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Sirkku Mannisen ja varapuheenjohtajaksi Hanna Vehkamäen. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Mila Engelberg, Liisa Husu, Mira Karjalainen, Sari Karttunen, Päivi Salmesvuori, Tarja Savolainen, Minna Uimonen ja Hertta Vuorenmaa. Varajäseniksi valittiin Marjut Jyrkinen, Elina Kontu, Henna Makkonen-Craig, Johanna Niemi, Anna Thuring, Terhi Utriainen ja Elina Vuola. Toiminnantarkastajaksi valittiin Heljä-Sisko Helmisaari ja varatoiminnantarkastajaksi Sari Timonen.

Ennen varsinaista vuosikokousta Johanna Niemi kertoi oikeustieteellisen tiedekunnan tasa-arvoselvityksestä ja Hanna Vehkamäki Berliinissä järjestetystä AcademiaNet-kokouksesta.