Maikki Friberg -palkinto Liisa Husulle

Helsingin yliopiston Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto on myönnetty valtiotieteiden tohtori Liisa Husulle tiistaina 16. kesäkuuta. Palkinnon arvo on 5000 euroa. Liisa Husu on Helsingin Tutkijanaisten perustajajäsen ja hallituksen jäsen.

“Tiedeyhteisön tarkastelu sukupuolen näkökulmasta on merkinnyt sitä, että olen usein ollut kriitikon asemassa ja kysynyt epämukavia kysymyksiä. Siitä harvemmin saa kiitosta. Maikki Friberg -palkinto on Suomen merkittävin yliopiston tasa-arvopalkinto ja arvostan tätä tunnustusta suuresti”, Liisa Husu kiittää.

Liisa Husu on sosiologi ja naistutkija, jonka asiantuntemus kohdistuu tasa-arvon kysymyksiin erityisesti tieteen ja korkeakoulutuksen alueella. Hän on tutkinut sukupuolisyrjintää, sukupuolen merkitystä tieteellisissä organisaatioissa, naisten tutkijanuran esteitä ja mahdollisuuksia sekä tiede- ja tasa-arvopolitiikkaa.

Helsingin yliopistossa Liisa Husu on työskennellyt tutkijakollegiumissa sekä sosiaalipsykologian laitoksella. Hän toimii nykyisin projektipäällikkönä naisia ja johtamista tutkivassa valtakunnallisessa NASTA-hankkeessa Hankenilla. Husu on myös kutsuttu vierailevaksi naistutkimuksen professoriksi Örebron yliopistoon.

Palkintolautakunnan mukaan Liisa Husu on työssään järjestelmällisesti edistänyt tasa-arvomyönteistä ilmapiiriä koko yliopiston ja edustamiensa laitosten tasolla. Etsiessään uutta tietoa sukupuolesta hän on myös luonut uusia käsitteitä ja tutkimuksellisia edellytyksiä sukupuolen ymmärtämiselle ja tasa-arvon etsimiselle.

“Verrattuna 1980-luvun alkuun tasa-arvotyöllä on nyt paremmat edellytykset mm. tasa-arvolain ja tasa-arvosuunnittelun ansiosta. Naisten asema tieteessä on kiistatta parantunut, mutta naisten tutkijanura etenee edelleen kankeammin kuin miesten”, Husu toteaa.

“Muualla maailmassa opetusministeriöt tai suuret tiederahoittajat ovat ryhtyneet rahoittamaan tai palkitsemaan kokonaisten yliopistojen ja laitosten toimia tasa-arvon edistämiseksi. Kaipaisin tätä käytäntöä myös Suomeen”, Husu miettii.

Naisasian uranuurtajan Maikki Fribergin mukaan nimetty tasa-arvopalkinto jaetaan vuosittain Helsingin yliopistossa tehdystä tasa-arvotyöstä. Palkintoa on jaettu vuodesta 1995 lähtien ja se on ensimmäinen Suomen yliopistossa myönnettävä tasa-arvopalkinto. Palkinto myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka edistää tasa-arvolle myönteisen mielipiteen kehittymistä Helsingin yliopistossa, tuottaa tasa-arvokysymyksiä koskevaa uutta tietoa ja edistää tasa-arvon käytännön toteutumista yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja hallinnossa.