Benefit from our impact and business collaboration services

University of Helsinki (UH) offers great research-business collaboration services. Services are provided by the experts located at Research Services. See our team from here.

During the past several years the business collaboration team has created and piloted many new type of services. The University of Helsinki doesn’t have a long history of supporting services under this category so the team has had a great opportunity to create most of the services from scratch.

From the picture below you can see what we did at year 2018. Overall guideline for our work is the UH’s current strategy. We work towards the goals:

• Co-operation with companies increases
• Research has high societal impact
• Joint research with stakeholders is encouraged and appreciated

We have done lot of training and coaching. One of our greatest basic tool is the Impact Clinic.

1000+ senior researchers and post-docs have participated our impact training since 2015.

The clinic helps researchers to understand what ‘impact’ means and why it is important in the world today. Especially the funding entities are sharp about impact. So far we have trained 1000+ post-doc and senior researchers. We give tools and ways to describe the impact. “The Impact Clinic opened my eye to realize that a good funding proposal is not all about science”, says a researcher in his feedback.

Business-Research Collaboration

One of our newest tool is the the Business Collaboration Accelerator for Faculties. The accelerator is designed for faculties to map the faculty’s current business collaboration situation and to make the most of the possible under-utilised potential.

Accelerator for faculties is designed to help faculties and centres in strategic business collaboration planning. This tool was created and piloted in the Faculty of Veterinary Medicine during year 2018.

During the year 2018 we gave lot of support for partnering and co-creation. Just to mention few: we supported the Academy of Finland flagship applications, helped to build up the consortiums for Business Finland fundings and networked with many innovation ecosystems.

There was a +27% increase in Business Finland funding to the UH in 2018 (18,6M€ vs. 2017, 14,7M€)

How could you benefit from our services? As you can see, we support research-business collaboration in many ways and we have lot of activities around it. If you feel our team could support you, contact us at businessteam (at) helsinki.fi and let’s have a talk and see more closely what we could do for the benefit or your research impact and business collaboration. We are here to help you!

Vaikuttavuustyöpajan jalanjälki

Glasgown yliopistossa työskentelevä Impact manager Nicol Keith ja hänen kollegansa Rose-Marie Barbeau pitivät 5.10.2017 Helsingin yliopiston päärakennuksessa työpajan tutkijoille ja tutkimushallinnossa työskenteleville.

Impact Workshop

Rose-Marie herätteli kuulijoita pohtimaan, miten vaikuttavuus toteutuu heidän työssään. Vaikuttavuutta eivät ole ainoastaan tutkimustulokset ja niiden tuominen yhteiskunnan käyttöön.

Rose-Marien ilosanoma oli, että tutkimusprojektin kaikissa vaiheissa kannattaa keskustella eri sidosryhmien kanssa. Joskus vaikuttavuus syntyy myös suunnittelematta. Monesti vaikuttavuutta voi myös suunnitella.

Tutkimusprojektin kaikissa vaiheissa kannattaa keskustella eri sidosryhmien kanssa.

Parhaat keskustelut syntyivät, kun Rose-Marie poimi yleisöstä muutaman tutkijan ja kysyi heiltä, miten he arvelivat tutkimuksensa hyödyttävän yhteiskuntaa. Eräs nuori tutkija kertoi perehtyneensä muinaisen kulttuurin monijumalaiseen uskontoon. Hän arveli, että tutkimuksella ei olisi erityistä relevanssia muuten kuin akateemisessa mielessä. Tutkijan avattua hieman asian taustaa, salissa suorastaan kohahti. Kädet nousivat ja läsnäolijat vakuuttivat vuorotellen, että tutkimus linkittyi aivan selvästi nykypäivän elämään. Muinaisen kulttuurin kuninkaat olivat hyödyntäneet uskontoa oman valtansa pönkittämisessä – aivan samoin kuin nykyäänkin näemme tapahtuvan. Tämä yhteys nykyaikaan pitäisi ehdottomasti tuoda esiin rahoitushakemuksissa!

Muinaisen kulttuurin kuninkaat olivat hyödyntäneet uskontoa oman valtansa pönkittämisessä – aivan samoin kuin nykyäänkin näemme tapahtuvan. Tämä yhteys nykyaikaan pitäisi ehdottomasti tuoda esiin rahoitushakemuksissa!

Barbeau painotti tutkijoiden ja tutkimuksen näkymistä sosiaalisessa mediassa. Se on vaikutuskanava, jota ei aina muisteta hyödyntää tarpeeksi. Vaikuttavuuden asiantuntijan mielestä omaa digitaalista jalanjälkeä kannattaa kasvattaa. ORCID-tunniste auttaa linkittämään kaikki omat artikkelit oman tunnuksen alle, vaikka urapolku kulkisi yliopistosta toiseen. Altmetriset palvelu, kuten Altmetrics ja PlumXt puolestaan helpottavat keskusteluiden seuraamisessa. Kuka on kiinnostunut juuri sinun tutkimuksestasi? Jos ei ole, voitko auttaa asiaa kirjoittamalla blogia, tviittaamalla tai Facebookin avulla?

Lentäväksi lauseeksi päivän mittaan muodostui One size doesn’t fit all. Tällä lausahduksella Keith ja Barbeau kiteyttivät vaikuttavuuden moninaisuuden. Jokainen aihe ja jokainen tutkija ovat erilaisia. Omat toimintatavat löytyvät ja kehittyvät kokeilemalla. Kertomalla tutkimuksesta itselleen sopivalla tavalla voi tavoittaa uusia kohderyhmiä, saada ideoita ja kumppaneita, mainetta ja rahoitusta.

The Fundaments of University Business Collaboration

University Industry Interaction Conference was held in Dublin this year and over 400 participants attended from all over the world. The three-day conference witnessed lively discussion on how to more efficiently facilitate cooperation between higher education institutions and businesses, including the public sector and NGOs. I attended workshops, heard several presentations, made new contacts and had eye-opening discussions – from all this I extrapolated the following three take-home messages relevant for establishing sound University-Business Collaboration (hereafter UBC).

Continue reading

Confusion at first sight?

First there was intrigued confusion. A group of researchers and business people from various fields chatting away while getting their morning coffees. For the most part they didn’t know the others, but they all knew they shared a professional interest to learn to speak with each other. Continue reading