Tydlig och positiv

Webster-Stratton nämner att den proaktive läraren strukturerar klassrums miljön och skoldagen för att minska risken för att problem beteenden skall uppstå. Nu flyttar jag situationen till daghemmet och konstaterar att vi har rutiner genast från morgonen fram till det att barnen går hem. Vi i personalen känner nog av om vi har avvikande dagsschema för de barnen som behöver rutiner. Tryggheten har varit avbruten.

Jag föll för tydliga uppmaningar som Webster-Stratton skriver hur barn kan ha svårt att förstå vad vi vuxna menar. Jag reagerar själv att man många gånger säger ex. akta glaset , gå försiktigt. Webster-Stratton skriver: Håll mjölkglaset med båda händerna, ställ glaset längre upp på bordet. Dessa två budskap är tydliga och positiva till barnen. Såna här och även andra budskap har jag tänkt mycket på ,nu skall jag försöka ännu starkare få uppmaningarna tydliga och positiva! Samt att de är kortfattade och sakliga.

Barn som har ett svårhanterligt beteende får mindre beröm. Här måste vi bara försöka hitta det positiva och inte lämna dessa barn till slumpen. Eftersom det kanske finns få stunder av gott beteende. Glömmer vi lätt att berömma och ge positiv respons till dessa barn då deras negativa beteende tar mycket energi av oss vuxna.   Och här måste vi även komma ihåg att inte glömma det icke krävande och blyga barnet som oftast är osynliga i gruppen. Dessa barn behöver uppmärksamhet i samband med sin vänlighet och hjälpsamhet. Det lilla ordet Tack skall vi även komma ihåg att säga till barnen då de hjälpt oss med något ”vuxet jobb”.

Webster-Stratton skriver att då det gäller yngre barn är det viktigt att berömma sociala färdigheter som att lyssna, samarbeta, dela med sig fråga och svara eftersom det utgör grunden för skolarbetet. Och just nu har vi en sådan grupp med 3-5 åringar som vi lite mer övar just detta, då vi märkte att det finns brister just i det sociala färdigheterna bland barnen.

 

Tua