Tervetuloa EMOon!

Eksegetiikan menetelmien oppimisympäristö EMO esittelee keskeisimmät eksegeettiset menetelmät ja näkökulmat. EMO palvelee erityisesti eksegetiikan opiskelijoita, jotta tietoa eksegetiikan eri menetelmistä ja tutkimuskohteista olisi helposti saatavilla. EMO:n artikkelit ovat Helsingin yliopiston eksegetiikan osaston tutkijoiden tuottamia.

Vasemmalla olevasta valikosta pääset navigoimaan sivuilla. Tutkimuksen lähtökohtia -sivu esittelee eksegeettisen tutkimuksen yleisiä lähtökohtia. Eksegeettiset menetelmät -sivulta löytyy keskeisimmät eksegetiikan menetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusta-sivulla esitellään joitakin eksegeettisen tutkimuksen erityiskysymyksiä.

Eksegetiikka on muinaisten tekstien tulkintaa

Eksegetiikassa tutkitaan tekstejä, jotka ovat jäänteitä muinaisesta maailmasta. Se todellisuus, jota tekstit kuvaavat tai josta ne ovat peräisin, ei koskaan avaudu itsestään eikä täydellisenä. Monet tekstit ovat fragmentaarisia, ne on koottu pienemmistä palasista tai niitä on muokattu myöhemmin. Silloinkin, kun tekstit ovat säilyneet alkuperäisinä kokonaisuuksina, ne kuvastavat omaa aikaansa tietystä rajallisesta näkökulmasta.

Myös tekstien tulkitsija on oman ymmärryksensä, aikansa ja näkökulmiensa vanki. Muinaista maailmaa ei voi koskaan täydellisesti ymmärtää ja selittää. Alun perinkään kaikkea olennaista tietoa ei tallennettu, ja siitä mitä tallennettiin, on vuosisatojen ja -tuhansien kuluessa kulunut paljon pois. Jotakin tietoa teksteistä voidaan silti saada, ja vaikka tekstit ovat vanhoja, niillä voi olla mullistava vaikutus. Mennyt maailma herää eloon, koskettaa lukijaa ja jättää pysyvän jäljen mielen maisemaan.

Muinainen teksti tai kuva voi puhutella tulkitsijaansa vaikka tämä ei tietäisi täsmälleen, millainen se on alun perin ollut, mistä se on peräisin tai kuka sen tekijä on. Tulkitsijan kokemuksen kannalta on yleensä myös merkityksetöntä, tietääkö hän täsmälleen, mihin elementteihin vaikutus perustuu tai millaisessa yhteisössä teos alun perin tuotettiin. Tulkitsijalla on aina mahdollisuus ja vapaus haltioitua autuaan tietämättömänä. Toisaalta, jos teoksen synnystä ja luonteesta saadaan tietoa, sen merkitys avautuu yleensä vielä syvemmin ja monipuolisemmin.

Eksegetiikan menetelmissä on kyse järjestäytyneestä ja kriittisestä tavasta hankkia tietoa muinaisista teksteistä sekä niiden synnystä ja vaikutuksesta. Se mitä tekstistä halutaan tietää, ratkaisee sen, millaista menetelmää olisi hyvä käyttää.

EMOn avulla on mahdollista perehtyä siihen, millaista tietoa eri menetelmillä saadaan ja mitkä ovat menetelmien rajoitukset ja mahdollisuudet. Materiaali on suunniteltu tukemaan eksegetiikan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta sekä itseopiskelua. Käytännön työssä oleville teologeille sekä muille kirkkojen työntekijöille ja opettajille EMO antaa mahdollisuuden kerrata ja päivittää eksegeettistä osaamista. Arikkeleista on silti pyritty tekemään yleistajuisia, niin että jokainen asiasta kiinnostunut voisi EMOn avulla muodostaa kuvan siitä, millaista eksegeettinen tutkimus nykyään on.