Tutkimusta

Tässä osiossa esitellään tarkemmin joidenkin tutkimusalojen erityiskysymyksiä. Mukana on toisaalta klassisia ongelmia, joista jokaisen eksegetiikasta kiinnostuneen on hyvä olla tietoinen (esim. synoptinen ongelma tai pseudepigrafia antiikin maailmassa). Toisaalta tässä osiossa käsitellään kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä eksegetiikan osastolla parhaillaan harjoitettavan tutkimuksen kannalta. Tämän osio onkin tarkoitettu tukemaan erityisesti tutkimusprojekteihin liittyvää opetusta, luentoja sekä kandi- ja maisteriseminaareja.