Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry

 Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitettu tiedekuntajärjestö. Vuosi 2021 kulki EKY:ssäkin COVID-19-pandemian sallimissa rajoissa. Prioriteettinamme oli huolehtia opiskelijoiden jaksamisesta pandemian keskellä niin koulutukseen kuin vapaa-aikaankin liittyvissä asioissa. Koronatilanteesta huolimatta pyrimme pitämään yhteyttä tärkeisiin sidosryhmiin, kuten tiedekuntaan, Eläinlääkäriliittoon, Edustajistoryhmä HELP:iin, ystäväjärjestöihin ja yhteistyöyrityksiin. Myös vuonna 2021 EKY oli säännöllisesti yhteydessä tiedekuntaan ja dekaaniin. Hallitus tapasi dekaanin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi monissa tiedekunnan toimielimissä, kuten tiedekuntaneuvostossa, oli opiskelijaedustajia.

Keväällä järjestimme tapahtumia etäyhteyksin. EKY hankki jäsenten käyttöön virtuaalipelejä, joita pelattiin yhdessä viikoittain. Liikuntatoimintaa jatkettiin etänä kehonpainoliikehaasteen ja Viikin opiskelijajärjestöjen välisen kilometriliikkumiskilpailun muodossa (jonka EKY tietenkin voitti). EKY:n alaiset kerhot järjestivät aktiivisesti etätapahtumia, kuten luentoja ja keskustelutilaisuuksia. Huhtikuussa järjestettiin euroviisuhenkinen Ekyviisut-etätapahtuma. Vappua vietettiin luonnollisesti etänä EKY:n oman Wappu Kickoff -tapahtuman ja Viikin opiskelijajärjestöjen yhteisten etäsitsien merkeissä. Vappua on vietetty oikealla kaavalla viimeksi vuonna 2019, joten perinteiden jatkumisen vuoksi esimerkiksi SELL:n puheenjohtajan vappupuhe kuultiin Zoomissa ja varsapatsaan pintelöinti videoitiin Instagramiin.

EKY:n keväässä erityisen haasteelliseksi osoittautui vuosijuhlia varten tehty tilavaraus, joka siirrettiin koronan takia vuonna 2020 keväälle 2021. Tilavarausta ei voinut perua, joten jouduimme tasapainottelemaan EKY:n taloudelle huomattavan tappion ja turvallisten juhlien järjestämisen välillä. Vuosijuhlia emme vieläkään päässeet viettämään, mutta onneksemme saimme siirrettyä tilavarauksen syksylle. Syksyllä koronatilanne oli jo parempi, ja pystyimme järjestämään ekyläisille vuosijuhlia pienimuotoisemmat bakkanaalijuhlat, ja näin vältettyä suuremman taloudellisen tappion.

Iloksemme syksyllä saimme toivottaa uudet varsat tervetulleiksi yliopistoon ja opiskelijatoimintaan kasvokkain. Saimme jälleen ottaa kerhotilamme Kuopion käyttöön, ja pystyimme suunnittelemaan lähitapahtumia. Järjestimme perinteiset varsatapahtumat eli Varsajaiset ja Varsasitsit sekä vuoden 2020 että 2021 varsoille yhtä aikaa. Myös perinteiset juhlat, kuten Selliappro ja A-tarjous, sekä erilaiset kulttuuri- ja liikuntaexcursiot toteutuivat syksyllä.

Hyvinvointiasiat olivat EKY:ssä pinnalla myös vuonna 2021. Keväällä EKY:n hyvinvointitoimikunta lanseerasi uudenlaisen kummitoiminnan, Ekystävät, jonka tavoitteena oli luoda vuosikurssirajat ylittäviä ystävyyssuhteita etäajan sallimin keinoin. Alempia vuosikursseja neuvottiin opintoasioissa ”Vessajonosimulaattori”-nimellä kulkeneella etätapahtumalla, jossa varsat ja kakkoset pystyivät kyselemään ylempien vuosikurssien opiskelijoilta esim. kursseista, harkoista ja kesätöistä – aivan kuten Kuopion vessajonossa. Hyvinvointitoimikunta järjesti myös vuosikurssikohtaisia hyvinvointi-iltoja etänä. Lisäksi nimesimme hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan järjestömme yhdenvertaisuusvastaavaksi. Yhdenvertaisuusvastaava päivitti yhdenvertaisuussuunnitelmamme, jossa otetaan kantaa esimerkiksi syrjimättömyyteen ja alkoholittomuuteen. Tänäkin vuonna saimme teetettyä jäsenistöllemme hyvinvointikyselyn, jonka tuloksia kävimme läpi yhdessä dekaanin ja Eeva Koskelan kanssa. Tuloksissa korostui koronapandemian negatiivinen vaikutus hyvinvointiin esimerkiksi sosiaalisten kontaktien puutteen ja etäopiskelun kautta. Toisaalta suuri osa vastaajista koki etäluentojen ja luentotallenteiden vaikuttaneen opintoihin positiivisesti.

Vuonna 2021 EKY täytti 75 vuotta, minkä kunniaksi HYY muisti vuosijuhlillaan EKY:ä myöntämällä meille ylioppilaskunnan standaarin. Tulevinakin vuosina EKY pyrkii olemaan tärkeä toimija eläinlääketieteen opiskelijoiden keskuudessa, oli kyseessä sitten merkittävät kansalliset tai kansainväliset ongelmat, oman ammattikunnan sisäiset huolenaiheet tai opiskelijoiden elämä niin arjessa kuin juhlassakin.

EKY:n hallituksen kokoukset järjestettiin keväällä etäkokouksina.

Sisältöä EKY:n sosiaaliseen mediaan Vappuna.

Syksyllä vietettiin EKY:n Bakkanaaleja.

EKY:n rasti HYY:n Fuksiseikkailussa.

Ekyläisiä Ylioppilaiden soihtukulkueessa itsenäisyyspäivänä.