Erikoiseläinlääkäri­koulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutusta järjestetään nykyään kuudessa koulutusohjelmassa, jotka ovat: pieneläinsairaudet, hevossairaudet, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, ympäristöterveydenhuolto, elintarviketuotannon hygienia sekä tarttuvat eläintaudit.  Vuonna 2021 opinto-oikeuden erikoiseläinlääkärikoulutukseen sai 39 eläinlääkäriä, joista suurin osa aloitti opintonsa pieneläinsairauksien erikoistumisohjelmassa. Kymmenen eläinlääkäriä suoritti koulutuksensa loppuun ja valmistui erikoiseläinlääkäriksi vuonna 2021.

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen uudistus käynnissä

Erikoiselänlääkärikoulutuksen uudistus alkoi 2020, jolloin dekaani nimitti uudistusprosessia ohjaamaan MMM:n ja tiedekunnan edustajista koostuvan ohjausryhmän. Sen alla toimi myös dekaanin nimeämänä, kunkin nykyisen erikoistumisalan sidosryhmien kollegoista ja HY:n asiantuntijoista muodostuva kehittämisryhmä. Vuoden 2021 aikana ohjausryhmä ja kehittämisryhmä kokoontuivat useita kertoja pohtimaan mm. tulevaisuuden koulutustarpeita ja koulutusaloja. Näiden keskustelujen pohjalta uudeksi erikoistumiskoulutuksen alaksi on nousemassa valvonta, keskittyen erityisesti eläinsuojeluvalvontaan. Uudistuksen etenemistä toivottavasti vauhdittanee vuoden 2021 lopussa saatu tieto, että tiedekunta sai vuodelle 2022 erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen Helsingin yliopiston strategista rahaa. Tämä mahdollistaa uusien voimavarojen kohdistamisen erikoiseläinlääkärikoulutuksen kehittämiseen. Uudistuksen yhteydessä tutkintokoulutuksesta luovuttaneen, ohjausministeriö vaihtunee ja tarvitaan myös asetusmuutoksia. Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa koulutuksesta valmistumista nykyiseen verrattuna ja lisätä valmistuvien erikoiseläinlääkäreiden määrää. Nykymuotoinen erikoistumiskoulutus jatkuu siihen saakka, kunnes uudistus on saatu valmiiksi, mutta nykyinen erikoiseläinlääkärikoulutuksen johtoryhmä suunnittelee jo uutta, kaikille aloilla yhteistä moduulipohjaista opintokokonaisuutta.

Lämmin kiitos nykyisille erikoistumisalojen vastuuhenkilöille heidän jatkuvasta ja määrätietoisesta työstään erikoiseläinlääkärikoulutuksen kehittämiseksi!

 

Päivi Rajala-Schultz
Erikoiseläinlääkärikoulutuksen johtoryhmän pj