Yliopistollinen eläinsairaala

Eläinsairaalan vuosi

Yliopistollinen eläinsairaala palvelee eläimiä, eläinten omistajia, eläinlääketieteellistä koulutusta ja tukimusta ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä. Loppuvaiheen eläinlääketieteen opiskelijat oppivat eläinsairaalan klinikoilla ja osastoilla välttämättömät kliiniset taidot ja pääsevät soveltamaan teoriaopintojaan käytännössä. Sairaalan potilaat luovat myös tärkeän pohjan korkeatasoiselle kansainväliselle kliinisen eläinlääketieteen tutkimukselle.

Yliopistollisen eläinsairaalan muodostavat Viikin pieneläinsairaala ja hevossairaala, sekä Mäntsälässä sijaitseva tuotantoeläinsairaala. Yliopistollinen eläinsairaala on myös osa valtakunnallista eläinlääkintähuoltoa: pieneläinsairaala ja hevossairaala toimivat pääkaupunkiseudun kuntien kunnallisena päivystävänä eläinlääkäripalveluna ja tuotantoeläinsairaala useiden alueensa kuntien kunnallisena eläinlääkintähuoltona. Hevossairaala on Suomen ainoa ympäri vuorokauden päivystävä hevossairaala.

Eläinsairaalassa toimittiin koko vuosi COVID-19 –epidemian varjossa, mikä vaikutti luonnollisesti sairaalan käytännön toimintaan. Koska eläinsairaalan päivystys-, opetus-, ja tutkimustoiminnan oli jatkuttava myös epidemian aikana, toiminta järjesteltiin poikkeusjärjestelyin. Koko eläinsairaalan henkilökunnalle kuuluu suuri kiitos siitä, että lähes normaali potilastyö pääsi jatkumaan vuoden 2021 aikana ja eläinlääketieteen opiskelijat saavuttivat riittävät taidot eläinlääkärin työhön poikkeusoloista huolimatta.

Pieneläinsairaala

Pieneläinsairaalassa toimivat kirurginen yksikkö, sisätautiyksikkö, sekä päivystys/tehohoitoyksikkö. Toimintaa tukevat osaltaan diagnostisen kuvantamisen yksikkö, anestesiayksikkö sekä fysioterapia. Pieneläinsairaala toimii merkittävänä lähetesairaalana ympäri Suomea saapuville vaativille potilaille. Pieneläinsairaalassa hoidettiin vuonna 2021 yhteensä 19 820 potilasta (vuonna 2020 yhteensä 19 286 potilasta).

Hevossairaala

Hevossairaala on tärkeä koko Suomen hevosväelle, tarjoaahan se ainoana yksikkönä sairaalatasoista hoitoa hevosille joka päivä, kaikkina vuorokauden aikoina. Hevossairaalassa hoidettiin vuonna 2021 3069 potilasta (vuonna 2020 yhteensä 2968 potilasta) toiminta oli ympäri vuorokautista ja vastaanotimme potilaita kaikkialta Suomesta. Leikkauksia vuoteen mahtui n. 230, näistä reilusti yli puolet tehtiin päivystykseen tulleille hevosille. Vastasyntyneitä pikkuvarsoja tuli kevään ja kesän aikana hoitoon kaikkiaan 94.

Hevossairaalan vuosi sujui varsin hyvin. Toimintaa pystyttiin ylläpitämään normaalisti vallitsevasta COVID-19 epidemiasta huolimatta, tosin ylimääräisten vierailijoiden määrää jouduttiin rajoittamaan tartuntojen estämiseksi.

Sairaalassa on ollut useampia hevossairauksiin erikoistuvia eläinlääkäreitä vaihtelevan pituisilla erikoistumisjaksoilla. Maaliskuussa sairaalaan saatiin hevosten hampaisiin erikoistuvan eläinlääkärin määräaikainen virka, jota on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina.

Sairaalabakteerien (MRSA ja ESPL) torjuntatyötä on jatkettu ja sitä jatketaan edelleen.

Tuontantoeläinsairaala

Tuotantoeläinsairaalan toiminta Mäntsälän Saaren kartanon alueella aloitettiin edellisenä syksynä valmistuneissa uusissa toimitiloissa. Tuotantoeläinsairaalan toiminta jatkui vilkkaana ja potilaskäyntejä oli vuonna 2021 yhteensä 6205, joilla hoidettiin 15 254 potilasta. Edellisenä vuonna 2020 potilaskäyntejä oli 5807. Tuotantoeläinsairaalassa Saaren klinikalla hoidetaan kaikkia eläinlajeja. Potilaita hoidetaan sekä klinikalla että tilakäynneillä.

Tuotantoeläinsairaalassa siirryttiin jaksotyöhön vuoden alusta, mikä aiheutti suuria muutoksia työvuorosuunnitteluun. Tuotantoeläinsairaalaan pestattiin kaksi uutta sairaalaeläinlääkäriä vakinaisiin työsuhteisiin.

Röntgenlaitteemme uudistuvat

Merkittävän yksityisen lahjoituksen mahdollistamana pieneläin- ja hevossairaalan röntgenlaitteisto uudistettiin ja uusi laitteisto otettiin käyttöön kesällä 2021. Hankinnan myötä eläinsairaalassa päästiin käyttämään nykyaikaista langatonta tekniikkaa röntgenkuvien siirtymisessä kuvadetektorilta kuvankatseluohjelmaan, mikä vähentää kuvaustilanteessa käytettyä aikaa. Lisäksi laitteiston uusi kuvankäsittelytekniikka paransi merkittävästi kuvanlaatua erityisesti haastavammissa kohteissa, joita ovat esimerkiksi erityisen pienet ja suuret kohteet. Haluamme kiittää lahjoittaa tarpeellisesta panoksesta, jonka ansiosta tämä tärkeä hankinta oli mahdollista.

Henkilökuntamme pätevöityy

Pieneläinsairaalan vuoteen on mahtunut myös useampi mieluisa pätevöitymisuutinen. ELL Vuokko Pekkola on syksyllä 2021 menestyksekkäästi suorittanut loppuun kansainvälisen ECVAA (anestesiologia) erikoiseläinlääkäritutkinnon ja hänestä on siten tullut ensimmäinen tämän alan diplomaateista Suomessa. ELT Sanna Viitanen on puolestaan suorittanut keväällä 2021 loppuun kansainvälisen ECVIM-CA (sisätaudit) erikoiseläinlääkäritutkinnon. Onnea Vuokko ja Sanna!

Heli Simojoki