Rahoitus

RAHOITUS 2018 2019 2020   2021
Helsingin yliopiston jakama budjettirahoitus
(milj.euroa)
13,3 12,4 13,2     12,8
Täydentävä rahoitus (milj. euroa) 12,0 12,3 13,0     14,9
Yhteensä (milj. euroa) 25,3 24,7 26,2     22