Väitökset

10.12.2020

Mattila, Mirjami
Stress response mechanisms in Listeria monocytogenes
Vastaväittäjä: Emeritusprofessori Atte von Wright, Itä-Suomen yliopisto
Kustos: Apulaisprofessori Janne Lunden

18.12.2020

Tamminen, Tuire
Canine dystocia : oxytocin receptors, uterine inertia, and cardiotocography
Vastaväittäjä: Professor Alain Fontbonne, Ecole Nationale Veterinaire d`Alfort, Paris, Ranska
Kustos: Professori Juhani Taponen

15.1.2021

Kallio-Kujala, Ira
Concomitant use of medetomidine and vatinoxan in laboratory and client-owned dogs : effects on drug absorption and disposition
Vastaväittäjä: Dosentti Harry Scheinin, Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos
Kustos: Professori Outi Vapaavuori

6.8.2021

Väärikkälä, Sofia
Strengthening the elements of official animal welfare control on Finnish cattle and pig farms
Vastaväittäjä: Ylijohtaja, dosentti Riitta Maijala, Suomen Akatemia
Kustos: Maria Fredrisson-Ahomaa

10.9.2021

Taehee, Han
Impact of pre-mating diet and metabolic state on follicle development and piglet birth weight in sows
Vastaväittäjä: Professor Cheryl Ashworth, University of Edinburgh, Roslin Institute, UK
Kustos: Professori Olli Peltoniemi

5.11.2021

Kaimio, Mirja
Characteristics of Otitis Externa in American Cocker Spaniels in Finland
Vastaväittäjä: Senior Lecturer Tim Nuttall, University of Edinburgh, UK
Kustos: Professori Outi Vapaavuori

3.12.2021

Talvitie, Vera

Mycoplasma bovis in cattle: evaluation of risk factors and control measures for M. bovis infections
Vastaväittäjä: Professor Liza Rosenbaum Nielsen, University of Copenhagen, Tanska
Kustos: Professori Timo Soveri