Assarikoulutus kantaa hedelmää

Lukuvuodelle 2014 on tehty muutamia uudistuksia, jotka ovat vaikuttaneet siihen, kuinka assareita valikoidaan kursseille. Assareitahan on kahdensorttisia – niitä, joilla on opetusvelvollisuus, eli jotka on palkattu tutkimustyöhön mutta pääsevät tai joutuvat myös opettamaan, ja niitä, jotka palkataan tuntiopettajiksi. Tänä vuonna opetusvelvollisuuksia tarkasteltiin keskitetysti, jonka jälkeen palkattiin tuntiopettajia sen verran kuin lisäkäsipareja tarvittiin. Sekä syksy että kevät pyrittiin hoitamaan kerralla kuntoon, vaikka pientä hienosäätöä toki tulikin.

Aikaisemmin tunnolliset luennoijat ovat toki rekrynneet itselleen opetusvelvolliset hyvissä ajoin mahdollisuuksien mukaan, mutta assareita on etsitty myös juuri ennen kurssin alkua – tai pahimmillaan sen jo alettua. Tästä pyrittiin siis pääsemään eroon. Lisäksi assareita päätettiin kouluttaa, koska on aika paljon vaadittu, että vaikka vain toisen vuoden opiskelija osaisi toimia luokkatilanteessa erinomaisesti ilman, että hänelle annetaan vinkkejä siitä, mitä “erinomaisesti” tarkoittaa. Aloitimme pienesti: syksyn perus- ja aineopintojen keskeisten kurssien assistenteille tarjottiin lyhyt kolmen tunnin tietopaketti siitä, mitä heiltä odotetaan.

Koulutuksen painopiste oli työkaluissa. Miten autat parhaiten opiskelijaa? Kuuntele huolella kysymys ja mieluusti toista se, jotta varmistat vastaavasi oikeaan asiaan. Jos pystyt, auta opiskelijaa eteenpäin kysymällä kysymyksiä, jotka auttavat häntä oivaltamaan asian itse. Anna apua sen verran kuin tarvitaan, mutta jätä onnistumisen ilo opiskelijalle. Älä ota käyttöön sellaisia matemaattisia työkaluja, joita opiskelija ei ymmärrä. Älä sano “tämähän on helppoa” saati “triviaalia” – kun ongelma on ratkennut, voit ehkä todeta, että eihän se niin vaikeaa ollut, mutta asiat ovat helppoja vasta jos ne osaa.

Koulutuksessa puhuttiin myös valmistautumisesta. Lähes kaikilla kursseilla oli käytössä laskaripalaveri, josta assistentit saivat etukäteen apua ja tukea tehtäviin. Yhteys luennoitsijoihin on siis ollut auki, ja assistentit ovat voineet miettiä laskaritehtäviä ja niiden kytkeytymistä luentoihin yhdessä luennoitsijan kanssa. Lisäksi puhuimme siitä, miten tehdä itsestä helpostilähestyttävä – alkaen siitä, että jos pöydässä on tilaa, opiskelijan viereen voi istua. Helpottaa jutustelua eikä käy selänkään päälle.

Oliko tästä sitten hyötyä?

Assistenttien suoriutumista voidaan arvioida esimerkiksi kurssipalautteen avulla. Kurssipalautteessa opiskelijat vastaavat muun muassa väittämään “Assistentin tapa selittää auttoi minua oppimaan” asteikolla 1-5, jossa 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. Vastaukset lajitellaan assistenteittain. Tämä tarjoaa mahdollisuuden arvioida (toki karkeasti) kuinka hyödylliseksi assistentin toiminta koetaan.

Viime vuonna assistenttien saamat arviot ovat yleisesti pyörineet välillä 2,5-4,0. Muutama supertapaus on saanut nelosen ylittäviä keskiarvoja, ja ikävä kyllä myös muutamia toisen ääripään tapauksia on löytynyt. Haluamme tietenkin tarjota opiskelijoille riittävän hyvää opetusta. Ennen koulutuksia asetimme tavoitetasoksi, että saisimme karsittua kolmosen alittavat suoritukset pois.

Tämä onnistui. Assarit ovat saaneet tänä vuonna poikkeuksellisen hyvää palautetta, ja mikä tärkeämpää, heikommat suoritukset ovat näiltä kursseilta lähes karsiutuneet. Yksikään koulutuksessa ollut assistentti ei jäänyt alle 3,4:n, ja huippuja on tullut entistä enemmän. Rehellisyyden nimissä on toki myönnettävä, että assarien lukumäärä on niin pieni ja datassa niin paljon muitakin muuttujia, että minkäänlainen tilastollinen tarkastelu ei onnistu. Myöskin koulutuksen väliin jättäneet ovat suoriutuneet hyvin (lähes poikkeuksetta ylittäneet tavoitetason), eli varmasti myös kursseilla oleva henki, hyvät assaritoverit ja vaativat luennoitsijat ovat itsessään vaikuttaneet.

Isoille perus- ja aineopintojen kursseille on toki myös valikoitu opetusvelvollisista innokasta väkeä, ja tuntiopettajille oli tänä vuonna haastattelu. Tilanne ei siis ole vertailukelpoinen tilanteeseen, jossa luennoitsija juoksee viisi minuuttia ennen luennon alkua pitkin käytävää vapaaehtoistamassa ihmisiä, jotka eivät ehtineet piiloutua. Toisaalta nimenomaan näille kursseille on aiemminkin palkattu paljon tuntiopettajia ja otettu innokkaita opetusvelvollisia, joten samaakin porukkaa on paljon mukana.

Pajapilottien antia

Pajapiloteista kerättiin palaute, jonka perusteella mietitään jatkoa. Pajatoiminnasta on saatu positiivista palautetta ja sen perään on pitkään kyselty, joten tästä on hyvä lähteä miettimään, minkälaisena Fysiikan laitoksen pajatoiminta palvelisi parhaiten mahdollisimman montaa opiskelijaa.

Pajassa kävi varsin nopeasti selväksi, että “yleisassarista” on hyötyä vieressäkulkijana ja tuutorina – ihmisenä, joka voi lähestyä ongelmaa eri kannalta. Valmiita ratkaisuja assistentilla ei ole tarjota, eikä assistentin usein ole mahdollista edes suoraan nähdä, kuinka itselle vieraan tehtävän ratkaisu menee. Tällaista ongelmaa ei tietenkään kurssikohtaisessa pajassa ole, koska sellaisessa assarin eteen tulee paljon rajallisempi määrä ongelmia, hän on usein käynyt laskaripalaverissa kuulemassa mitä luennoitsija on hakenut takaa, ja hänellä pitäisi jopa olla valmiit mallit.

Toisaalta monia auttaa jo se, että saa viereen jonkun miettimään yhdessä, joten ajatusta pajasta ei haudata sillä perusteella, että assari ei voi osata kaikkea.

Pajatoiminnan selvittäminen etenee seuraavasti: luemme huolella läpi saadun palautteen ja kysymme sekä muilta Kumpulan laitoksilta että muista yliopistoista, joissa on vastaava systeemi fysiikassa, miten kaikenlaiset ikävät pikkujutut kuten aikataulut ja raha-asiat saadaan hoidettua. Sen jälkeen lähdetään selvittämään, kuinka laajaan päivystykseen on resursseja – ja millaista tukea päivystäville assareille pitää järjestää, jotta päivystyksestä on mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman isolle osalle opiskelijoita.

Pajapilotti 2 torstaina

“Yleisassareiden” läsnäolo pajaluokassa D208 sai positiivista palautetta paikalle tulleilta opiskelijoilta. Tänään opiskelijat painottuivat peruskursseihin (erityisesti Vuorovaikutuksiin ja aineeseen), ja opiskelijoita oli paikalle saapunut yli 30. Palaute oli varsin positiivista, joskin assarit huomasivat itse, että oudomman kurssin ongelmia ei tuosta noin vain lonkalta ratkaista, vaikka kurssi olisi käytynäkin. Tärkeintä kuitenkin tietenkin on, että opiskelijat kokevat avun hyödylliseksi.

Torstaina otetaan uusintakierros, joten vielä pääsee testiyleisöksi ja antamaan palautetta!