Pajapilottien antia

Pajapiloteista kerättiin palaute, jonka perusteella mietitään jatkoa. Pajatoiminnasta on saatu positiivista palautetta ja sen perään on pitkään kyselty, joten tästä on hyvä lähteä miettimään, minkälaisena Fysiikan laitoksen pajatoiminta palvelisi parhaiten mahdollisimman montaa opiskelijaa.

Pajassa kävi varsin nopeasti selväksi, että “yleisassarista” on hyötyä vieressäkulkijana ja tuutorina – ihmisenä, joka voi lähestyä ongelmaa eri kannalta. Valmiita ratkaisuja assistentilla ei ole tarjota, eikä assistentin usein ole mahdollista edes suoraan nähdä, kuinka itselle vieraan tehtävän ratkaisu menee. Tällaista ongelmaa ei tietenkään kurssikohtaisessa pajassa ole, koska sellaisessa assarin eteen tulee paljon rajallisempi määrä ongelmia, hän on usein käynyt laskaripalaverissa kuulemassa mitä luennoitsija on hakenut takaa, ja hänellä pitäisi jopa olla valmiit mallit.

Toisaalta monia auttaa jo se, että saa viereen jonkun miettimään yhdessä, joten ajatusta pajasta ei haudata sillä perusteella, että assari ei voi osata kaikkea.

Pajatoiminnan selvittäminen etenee seuraavasti: luemme huolella läpi saadun palautteen ja kysymme sekä muilta Kumpulan laitoksilta että muista yliopistoista, joissa on vastaava systeemi fysiikassa, miten kaikenlaiset ikävät pikkujutut kuten aikataulut ja raha-asiat saadaan hoidettua. Sen jälkeen lähdetään selvittämään, kuinka laajaan päivystykseen on resursseja – ja millaista tukea päivystäville assareille pitää järjestää, jotta päivystyksestä on mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman isolle osalle opiskelijoita.

Pajapilotti

Fysiikan laitokselta on toivottu matematiikan ja tietojenkäsittelyn tyylistä “yleispajaa”, johon voi tulla pyytämään neuvoja kurssin kuin kurssin asioissa. Aina kun yleispajaa on henkilökunnan kesken pohdittu, esteeksi on koettu se, että harva (lue: vielä ei ole ilmoittautunut yhtäkään) kokee olevansa niin varma niin monella fysiikan osa-alueella, että uskaltaisi mennä pajaan valmistautumatta huolellisesti ainakin suurimpien kurssien laskareihin.

Olemme pohtineet, onko fysiikan opettaminen ja opiskelu todella niin erilaista kuin matematiikan ja tietokäsittelytieteen, vai onko syynä liiallinen itsekritiikki, joka estää uusien asioiden kokeilemisen. Koska hyviä ajatuksia ei pidä tyrmätä henkilökunnan mutuilun perusteella, järjestämme pajapilotin joulukuun ensimmäisellä viikolla luokassa D208.

Pajapilotit pidetään ti 2.12. klo 12-14 ja to 4.12. klo 12-14. Tällöin D208:aan suuntaavat eri vaiheessa fyysikon uralla olevat assistentit, jotka auttavat parhaan kykynsä mukaan laskareissa, labraselkkareissa ja muissa päivänpolttavissa kysymyksissä. Pilotin tarkoitus on haarukoida sitä, onko tällaiselle pajalle tilausta, minkätasoisia ongelmia pajaan tuodaan, ja onko “yleisassistentista” hyötyä opiskelijoille keskimäärin. Osallistujilta kerätään tietenkin myös palautetta, jonka perusteella voidaan arvioida, onko tällainen malli mahdollinen Fysiikan laitoksella ja mitä se vaatisi.