Perus- ja ainekurssien kurssipalaute

Tänä syksynä kerätyssä avoimessa palautteessa nousi esiin kysymys, kuinka opiskelijoiden anonymiteetti varmistetaan, kun opiskelija antaa opiskelijanumeronsa ja laskariassarinsa nimen ennen kuin vuodattaa sydämensä kommenttikenttään. Palautteen käsittelijältä voi aina välillä unohtua, ettei prosessi ole yhtä tuttu opiskelijoille kuin hänelle itselleen. Lienee siis syytä kertoa perusasiat palautteesta.

Tässä kirjoituksessa puhutaan isoilta perus- ja aineopintojen kursseilta e-lomakkeella kerätystä palautteesta. Osa kursseista kerää palautteen WebOodin kautta kurssin jälkeen, mutta keskeisillä kursseilla on päädytty keräämään palaute kurssin aikana, yleensä viimeisissä laskareissa. Siitä annetaan myös pari laskaripistettä, jotta kaikki motivoituisivat vastaamaan. WebOodi-palautteessa palauteprosentti on alhainen ja ääripäät korostuvat, mutta on myös tärkeää tietää, millaisia ajatuksia on niillä, jotka eivät ole niin vihastuneita tai ihastuneita, että jaksaisivat kurssin jälkeen palata palautteen antamiseen. E-lomakkeella saadaan vastausprosentiksi tyypillisesti 80-90%, WebOodissa päästään usein n. kolmasosaan.

Palautteen käsittelevät Inkeri ja Ilkka, nykyään yleensä niin, että Inkeri tekee tietokonehommat ja tuloksia mietitään yhdessä, kun niitä on saatavilla. Opiskelijanumerot toimitetaan kurssihenkilökunnalle erillään palautteesta, ja palautteeseen ei missään kohtaa yhdistetä opiskelijoiden nimiä – eipä palautteen käsittelijällä juuri siihen mahdollisuuksia olisikaan.

Palautteessa on sekä väittämiä, joihin annetaan numeerinen vastaus, että avoimia kenttiä. Numeroista tyypillisesti katsotaan keskiarvo ja mietitään, miten se suhteutuu tavoitteisiin ja muihin kursseihin. Joissain tapauksissa saatetaan ristiintaulukoida numeerisia vastauksia muiden tietojen kanssa, esimerkiksi väite “Assistentin tapa opettaa auttoi minua oppimaan” jaotellaan niin, että Pertti Perusassari saa tietää keskiarvon siitä, mitä hänen ryhmänsä on hänestä irti saanut. Tämä tehdään palautteenantajien oman ilmoituksen mukaan. Tiedämme, että näissä on jonkin verran epävarmuutta – opiskelija saattaa virallisesti olla Pertin ryhmässä ja palauttaa tälle laskarit, mutta käytännössä käykin Tiina Tuntiopettajan ryhmässä, kun siellä on tilaa, ja palautetta antaessaan ruksii sitten toisen näistä. Suuntaa-antavaa tämä palaute kuitenkin on.

Palaute menee kurssin henkilökunnalle Inkerin tai Ilkan viemänä. Yleensä käydään ensin läpi numerot – mikä on tavallista, mikä poikkeuksellista. Kurssien opettajat näkevät usein vain oman palautteensa, joten on hyvä, että on joku, joka on nähnyt sitä vähän enemmänkin ja tietää, milloin asiat ovat tavallisella mallilla ja milloin pitää puuttua ongelmiin. Esimerkiksi on ihan tavallista, että kurssi koetaan työlääksi, eikä se itsessään ole ongelma. Sen sijaan jos kurssilla vaaditaan asioita, joita missään ei ole opetettu, siihen pitää puuttua. Työlästä saa olla, mutta mahdotonta ei. Opettajien kanssa mietitään myös sitä, onko luennoilla ja laskareissa käyty, ja jos ei, niin mikä voisi olla syynä. Yleensä, jos esimerkiksi aikataulutus on kosahtanut ja kaksi kurssia on ollut päällekäin, tai jos luennot eivät edistä oppimista saati haittaavat sitä, tästä on paljon kitkerää palautetta avoimissa kysymyksissä. Ja niin pitääkin olla.

Periaatteessa palautteen käsittelijä siivoaa mahdolliset asiattomuudet pois palautteesta. Käytännössä sinä aikana kun olen palautetta käsitellyt, sitä ei ole tarvinnut tehdä, mutta olen kuullut että osa luennoitsijoista on saanut opiskelijoilta palautetta joka on ollut törkeää ja josta on joutunut esim. sensuroimaan lausuntoja ennen kuin antaa palautteen assistenteille. Palaute saa olla tarpeen mukaan vihaistakin, mutta jos siinä olisi törkeyksiä, ne eivät meiltä jatkaisi matkaa opettajille. Viime aikoina ei ole ollut, ja se on erinomainen asia. Ylipäätään palaute on ollut todella rakentavaa, ja moni opiskelija on pohtinut kurssilla tehtyjä muutoksia sanoen esimerkiksi “itse en pitänyt, mutta oli hyödyllistä”, tai antanut todella mietittyjä ja valmiita perusteluja sille, miksi muutos oli hyvä tai huono. Kiitos siitä. On paljon helpompi muuttaa asioita tai pitää kiinni hyödyllisistä muutoksista kun saa perusteluja, eikä pelkkää “ihan kuraa” / “ihan parasta” -vastauksia.

Hyvään palautekäytäntöön kuuluu myös ns. vastapalaute. Inkeri tai Ilkka käy siis luennolla tai laskareissa kertomassa opiskelijoille, mitkä ovat palautteen yleiset piirteet ja mitä sen pohjalta tehdään. Yleensä vastapalaute annetaan vasta kun kurssihenkilökunta on jo saanut palautteen, mutta joissain tapauksissa luennoitsija on päässyt nautiskelemaan palautteen kuulemisesta ensimmäistä kertaa luennolla. Tämä on onneksi kuitenkin harvinaista ja siitä on sovittu etukäteen.

Rehellisyyden nimissä on sanottava, että aina vastapalautteelle ei ole löytynyt aikaa. Siinä on meillä vielä petrattavaa.

E-lomake-palautteessa on paljon hyviä puolia. Huonona puolena on tietenkin se, että palaute kerätään ennen tenttiä. Tällä saadaan vastausprosentti ylös, mutta tentistä ei saada palautetta. Esimerkiksi tenttikysymysten onnistumista pitää siis kartoittaa muuten.

Palautetta pajalaskareista

Kuten edellisessä blogauksessa kerrottin, Fysiikan laitoksen Sähkömagnetismi -kurssilla otettiin taas askel kohti pajamaisia laskuharjoituksia. Muutokseen liittyen opiskelijoilta kerättiin kurssipalautetta (kuten laitoksen perusopetuksessa yleensäkin tehdään, aina kun kursseilla kokeillaan jotain uutta).  Palautetta pajalaskareista antoi lähes 90 % kurssille aktiivisesti osallistuneista (69 kpl), joten otos on hyvin edustava.

Kysymys kuului:”Kurssilla luovuttiin ryhmäkohtaisista laskaritilaisuuksista. Mitä mieltä olet uudistuksesta?”

Noin 55 % vastanneista piti muutosta onnistuneena, 15 % taas näki edellisen systeemin toimivampana. Noin 30 % näki muutoksessa sekä hyviä että huonoja puolia tai ei muuten kokenut uutta järjestelyä paremmaksi tai huonommaksi kuin entistä.

Positiivisten kommenttien yhteiset piirteet tiivistyvät seuraavissa vastauksissa:

Se oli toimiva uudistus, tilaisuuksia kysyä assareilta apua oli ikään kuin enemmän.

Toimii hyvin, 2 tuntia laskareissa olisi liian vähän, nyt saa assariapua koko keskiviikkoiltapäivän ja perjantain laskupajassa

Uudistus on hyvä, koska voin valita vapaasti, milloin menen laskupajaan.

Sekä-että -vastauksissa nousi esiin samoja hyviä puolia kuin yllä, mutta huonona puolena monet mainitsivat ruuhkan, joka laskupajassa oli toisinaan vallinnut (etenkin alkupuolella kurssia ja ohjausajan alkaessa). Tätä osattiin hieman pelätä, ja pohdimmekin onko jatkossa tarvetta ohjata opiskelijoita käymään pajassa hieman porrastetusti.

Muutokseen kielteisesti suhtautuneiden kommenteissa yhdistävänä tekijänä voi nähdä kaipuun pienempiin ryhmiin:

Kun tehtäviä käytiin laskareissa läpi, oli vaikea seurata, kun paikalla oli niin paljon ihmisiä.

Huono uudistus. Ryhmäkohtaisissa laskareissa saisi paremmin apua, ja pienempi ryhmä on parempi oppimisympäristö.

Uudessa systeemissä laskarisalissa kieltämättä on paljon enemmän väkeä kuin ennen ja on ymmärrettävää, että järjestely ei ole kaikille optimaalinen. Pian alkavalla Säteilykentät ja fotonit -kurssilla laskarit pidetään pitkälti samanlaisina kuin nyt, mutta on mahdollista, että sinne tulisi myös pienempi ryhmä (tätä kirjoitettaessa asia on vielä ratkaisematta).Sitä voisivat hyödyntää kaikki, mutta tietysti erityisesti he, jotka kaipaavat pienempää ja rauhallisempaa laskaritilaisuutta.

Yleiskuva palautteesta siis on positiiviinen ja pajamaiset laskarit tuntuisivat sopivan monille hyvin. Ennustaisinkin järjestelyn vakiintuvan käyttöön tulevina lukuvuosina ainakin fysiikan suurilla peruskursseilla. Saattaisipa systeemi sopia joillain aineopintojen kursseillakin käytettäväksi.

Aluksi se hieman pelotti, koska ajattelin laskaritilaisuuksien olevan aina aivan täysiä ja näin ollen assareiden avun olevan hakusessa. Uudistus näytti kuitenkin toimivan ja sain paljon uusia laskarikavereita

Termofysiikan perusteet 2014 kurssipalaute

Termofysiikalta kerättiin nyt ensimmäistä kertaa täysimittainen kurssipalaute. Vastauksia tulikin hulppeasti pitkälti toista sataa, kiitoksia vain!

Yleiskuva palautteesta on hyvin positiivinen. Sekä luennoista että laskareista pidettiin, eikä mikään osa-alue kerännyt erityisesti moitteita. Pientä parannettavaa on monissa yksityiskohdissa, mikä on ihan ymmärettävää kaikki kurssin opettajat ovat ensimmäistä kertaa pitämässä tätä kurssilla. Kokonaisuutena kurssi näyttää onnistuneen kuitenkin oikein hyvin. Tästä kertoo osaltaan myös alhainen kurssin keskenjättöprosentti.

Aiemmin termofysiikan kurssi on ollut koko syyslukukauden mittainen, ja palautetta sieltä on kerätty satunnaisesti. Niinpä tälle palautteelle ei ole tarjota kunnollista vertailukohtaa aiemmista. Kaikenkaikkiaan uudistus vaikuttaa onnistuneelta, koska kurssilla oli ennätysmäärä ilmoittautuneita, joista valtaosa osallistui erittäin aktiivisesti ja läpäisi kurssin kirkkaasti. Perus- ja aineopintojen kurssien joukossa syksyn 2014 Termo pärjää oikein hyvin.

Termo_2014_palaute2