Länge leve kläderna

Katja Koli

Länge leve kläderna

 ”Idag äger konsumenterna alltmer kläder med en kort livslängd som har inhandlats utan större eftertanke och som används endast ett par gånger innan det slängs”

 Att shoppa handlar inte längre enbart om att skaffa det man behöver. Dagens konsumenter uppger flera olika orsaker bakom deras konsumtion av kläder. Konsumenterna handlar kläder bland annat för att umgås med vänner, belöna sig själva och hänga med i de senaste trenderna. Shopping handlar alltså även om rekreation och inte enbart om att uppfylla sina funktionella behov.

Inom textil- och klädbranschen har man fram till nyligen främst fokuserat på kostnads- och teknologiska aspekter. Det främsta syftet har varit att öka produktionseffektiviteten samt att hålla priserna låga på de slutliga produkterna. Den korta livslängden hos textilier och främst kläder är det främsta problemet inom de rådande industriella systemen. Detta är även ett orosmoment för konsumenterna.

Strukturella förändringar

Det har skett stora strukturella förändringar inom klädindustrin under de senaste årtiondena. I Finland har produktionen av kläder minskat med 60 % mellan åren 1998 och 2008. Dock importerar vi mera kläder än förut, mängden kläder som importeras har ökat med 57 % under samma tidsperiod. En stor del av klädindustrin som flyttat utomlands har flyttat till Kina. Kläder som importerades enbart från Kina ökade med 21 % mellan 2007-2008. Den strukturella förändring som skett inom klädindustrin är ett globalt fenomen. Produktionen av kläder och textilier har ökat signifikant, men produktionen har samtidigt flyttat från väster länderna till i huvudsak asiatiska länder. Strävan med denna flytt har varit låga produktionskostnader. Mellan åren 1979-1990 var den globala tillväxten inom textilproduktionen 143 %.

Inverkan på miljön

I och med att tillverkningen av kläder har flyttat till s.k. lågkostnadsländer har även miljöpåverkan flyttat till dessa länder. Den globala textil-konsumtionen uppskattas till mer än 30 ton om året. Tillverkningen av textilier orsakar alltså en omfattande inverkan på miljön. För att tillverka kläder går det åt stora mängder naturresurser. För att producera 1kg bomull krävs det mellan 7000 och 29000 liter vatten och 0,3 till 1 kg olja. Klädindustrin använder även mycket kemikalier när kläder tillverkas. För att producera ett par jeans krävs det ungefär ett halvt kilo kemikalier och för att producera en t-skjorta krävs ungefär hälften av detta. Även de färdiga produkterna utgör ett problem för miljön. Mängden textilavfall har ökat dramatiskt. De bästa sätten att minska mängden avfall är att förebygga uppkomsten av det samt att återanvända och återvinna. Det krävs satsning från både konsumenter och företag för att man skall lyckas återanvända och återvinna mera kläder än förut. Den industriella utvecklingen har under de senaste 25 åren uppnått miljöförbättringar och dess inverkan på miljön har minskat. Dock har konsumtionen samt produktionen under samma tidsperiod ökat i lika stora grad. Om produktionen är effektiv är priserna lägre vilket ökar konsumtionen. Kvaliteten hos klädesplaggen har även blivit sämre då produktionen av textilier har flyttat till lågkostnadsländer. Som en följd av detta har livslängden för plaggen blivit kortare. Idag äger konsumenterna alltmer kläder med en kort livslängd som har inhandlats utan större eftertanke och som används endast ett par gånger innan det slängs.

Det rådande systemet inom kläd- och textilindustrin bygger på ett snabbt kretslopp av trender som hela tiden strävar efter att skapa nya produkter och behov hos konsumenterna. Livscyklerna hos produkterna blir allt kortare och företagen vill byta ut deras varor i en allt snabbare takt.  Dagens klädindustri bygger på ett snabbt kretslopp av mode och kundernas ohållbara önskningar. Låg kvalitet, kortsiktigt användande, frekvent klädutbyte och en ökande mängd textilavfall orsakar en belastning för miljön.

 

 Källor:

Ekström K., M., Gustafsson E., Hjelmgren D., Salomonson N. Mot en mer hållbar konsumtion- en studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder. Vetenskap för profession 20:2012

Hassi L., Niinimäki K. 2011. Emerging design strategies in sustainable production and consumption of textiles and clothing. Journal of Cleaner Production 19, 1876-1883.

2 thoughts on “Länge leve kläderna”

  1. Intressant text med mycket relevanta siffror. Jag saknar bara någon form av exempel på konkreta alternativ som konsumenterna kunde stöda och konkreta exempel på hållbarare produktion. Ska man vända sig till second hand affärer (UFF etc.)? Eller finns det någon viss sorts kläder av specifikt material eller av en specifik producent som kunde hålla längre än de som tillverkas av billigare material?

Leave a Reply