Kött i framtiden?

“Djurproduktion kombinerat med växtproduktion är ett mer ekologiskt alternativ än enbart växtproduktion”

På den senaste tiden har köttproduktionen skapat frågor gällande den ekonomiska, ekologiska och etiska uthålligheten. Man har börjat ifrågasätta djurens rättigheter, köttproduktionens föroreningar och utnyttjandet av gräs- och foderarealer. Köttproduktionen är dock en viktig del inom hållbar livsmedelsförsörjning och djuren kan utnyttja ekologiska nischer som annars skulle bli oanvända.

Djur kan utnyttja växter som inte kan användas som människoföda. Av Finlands jordbruksareal är över 80 % sådan som endast kan användas för odling av foder och gräs. Djur kan även äta biprodukter från jordbruksproduktionen som t.ex. halm och kli,  och restprodukter från socker- och oljeindustrin. Djuren producerar inte enbart kött, utan även hudar och pälsar, som gör produktionen mångsidig.

Problem som har uppstått inom köttproduktionen är att fabriksmässigt driven husdjursuppfödning har blivit allt vanligare. Man vill producera kött snabbt och billigt, som gör att man använder sig av foder som kunde ha använts till människoföda och sparar på djurens levnadsutrymmen och hälsa. Fast denna produktionstyp bidrar till billigare kött, är det ett mycket sämre alternativ både ekologiskt och etiskt, och är inte alls hållbart.

Köttproduktionen kunde göras mer hållbart om man endast matade djuren med foder som människan inte kan äta. Då skulle man utnyttja naturresurser, som t.ex. betesmarker, mer effektivt. Djurproduktion kombinerat med växtproduktion ett mer ekologiskt alternativ än enbart växtproduktion, då även jorden gynnas med gödsel. Mindre djurpopulationer och gräsbaserad föda skulle göra köttproduktionen mer hållbart.

Min personliga åsikt är att människorna borde minska på köttätandet, så att den fabriksmässiga produktionen minskar och allra helst försvinner. Istället skulle man äta ekologiskt inhemskt kött, som är producerat i ett familjejordbruk. Då skulle hela köttproduktionen åtminstone i Finland bli mer etisk, ekologisk och ekonomiskt lönsam.

 

Källor:

Kumm, K.-I., 1999. Hållbar ekologisk köttproduktion. SLU, institutionen för ekonomi, Rapport 129. Uppsala

Hellstrand,S., 2013. Animal production in a sustainable agriculture

Lindström, U.B., 2013. Husdjuren spelar fortfarande en viktig roll

2 thoughts on “Kött i framtiden?”

  1. Välformulerad, lättläst text. Kunde man strukturera om texten en aning och börja den med det sista stycket (från och med “människorna borde minska på köttätandet…” ) och sedan fortsätta texten med att motivera den där åsikten med det du skrivit? Helheten kunde i så fall bli slagkraftigare.

  2. Jag skulle dessutom fundera på rubriken. Rubricera hellre med till exempel svaret på frågan du nu har ställt som rubrik.

Leave a Reply