Är överbefolkningen ett problem?

”En snabb ökning av befolkningen leder till att fattigdomen sprider sig.”

Introduktion

Begreppet överbefolkning har varit ett hett diskussionsämne under de senaste 30 åren. Det finns flera frågor bakom den här diskussionen: Kan jorden upprätthålla ännu mera folk? Är befolkningen ett problem? Många säger att det finns en viss gräns för hur mycket befolkning jorden kan upprätthålla. Men ingen vet var gränsen egentligen går. För ett hållbart utnyttjande av alla råvaror måste det finnas ett visst antal människor på jorden. Ju flera människor det finns på jorden desto fattigare blir vi eftersom naturresurserna delas mellan allt flera människor.

Hållbar utveckling är nuförtiden ett politiskt verktyg, man talar om befolkningspolitik. När man talar om ekonomisk utveckling så ofta tas det med också miljöfrågor som hör till hållbar utvecklingen. Ekonomisk utveckling och hållbar utveckling går inte alltid hand i handen. Och därför att syften är så motstridiga mellan varandra. Ekonomisk utveckling tar inte beaktande miljöfrågor utan bara ökningen på ekonomiskt sätt. Grunden är att ökningen borde ske hela tiden men hållbar utveckling i sin tur bromsar det genom att kontrollera andvändning av råvaror. Man borde hitta en balans mellan ekonomisk utveckling och hållbar utveckling så att båda förverkligas. Ökning av befolkningen gör det ännu utmanande som det har varit hittills.

 

Ekonomisk synvinkel

Det finns olika argument som stöder en befolkningskontrollpolitik i världen. En snabb ökning av befolkningen leder till att fattigdomen sprider sig. Den här syns bäst i u-länderna, där fattigdomen redan i dagens läge är ett stort problem. Det hindrar ekonomisk utveckling ännu mera i u-länderna där levnadsvillkorna är inte så bra. Om befolkningen i u-länderna ytterligare ökar, blir människorna ännu fattigare. Till exempel arbetslöshetssiffrorna blir ännu större än de är nu. Nu talar vi inte om hållbar utveckling utan ekonomisk utveckling som är väldigt viktig för de fattiga ländernas folk. Ett kallt faktum är det att om till exempel Kina håller på att utvecklas så fort som den har gjort hittills, kommer vi här i Europa att ha ett stort problem i framtiden. Jorden kan inte upprätthålla så många människor om alla lever som europeerna gör. Om befolkningen ökar i sådana länder, ser framtiden ganska bedrövlig ut. Befolkningen kommer ännu att öka på jorden, och det leder till en situation att kommande generationerna har en skrämmande situation framför sig i framtiden. Det är möjligt att också kommande generationer blir födda i en värld som redan har en ohållbar miljö.

 

Miljömässig synvinkel

Norges tidigare premiärminister Gro Harlem Brundtland definierade hållbar utveckling som ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att kompromissa kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov”. Definition har fått kritik av ekonomerna, eftersom de har svårigheter med begreppet ”behov”. Det är omöjligt att säga vad dagens verkliga behov är och desto svårare är det att veta de kommande behoven i framtiden.

Bristen på hänsyn till miljön som en kapitalvara har ibland lett till bestående skador, exempelvis ett hål i ozonlagret och förlusten av biologisk mångfald. Missbruket av miljön eller bristen på miljöhänsyn beror på marknads brister. Om ägandet av råvaror inte har definierats, såsom är fallet med exempelvis fiskbestånden i haven, lönar det sig för alla att fiska så mycket som möjligt. Om man inte fiskar men alla andra fiskar så du blir utan fisk.

Miljön är en resurs som man vill använda för olika ändamål. Man har märkt att när inkomsten ökar per invånare, leder det till att människorna också börjar kräva mera och vill ha en bättre miljökvalitet omkring sig. Som ovan sagts, är ekonomisk utveckling en förutsättning för ett bättre liv för många människor i u-länder, men den ekonomiska tillväxten har i det förflutna lett till större missbruk av miljön.

 

 

Källor

Aguirre M.S., (2002). Sustainable development: why the focus on population?.

Sathiendrakumar R. (1996). Sustainable development: passing fad or potential reality?.

Leave a Reply