Toaletter räddar liv

Då man hör ordet ”toalett” associerar man lätt till den i västvärlden välkända vattenklosetten. Här i Finland har alla hem minst en toalett. Går man omkring på stan finner man alltid wc:n att besöka då behovet infinner sig.
Därför kan det vara svårt att tänka sig att för många ute i världen är tillgången till toaletter – både vattenklosetter, dass, latriner osv. – överraskande begränsad. I verkligheten lever 2,5 miljarder människor i utvecklingsländer utan tillgång till en ordentlig hygienisk toalett, och av dessa uträttar över en miljard människor sina ärenden ute i det öppna.
Ett av målen bland FN:s Globala mål är därför att till år 2030 ge alla tillgång till god sanitet och hygien. Denna enorma utmaning tacklas bl.a. med hjälp av internationellt samarbete och olika biståndsprojekt.

Information om god sanitet och hygien, byggning och upprätthållning av fungerande sanitetslösningar måste i många fall börjas helt från början. Enligt Sari Huuhtanen från Käymäläseura Huussi ry är en central sak i föreningens utlandsprojekt att berätta hur sjukdomar sprider sig.
Då saniteten inte fungerar sprids nämligen sjukdomsalstrare lätt i omgivningen. Till exempel diarré, kolera, ebola och hepatit A sprider sig med avföring. Årligen dör över 750 000 barn under fem år enbart av diarré, en sjukdom som enkelt går att förhindra med god hygien. I slumområden, där människor lever tätt inpå varandra och det inte finns tillgång till ordentliga toaletter, kan sjukdomsepidemier lätt uppkomma. De facto anses upp till 80% av alla sjukdomsepidemier i utvecklingsländer bero på bristande sanitet.

För att råda bot på detta måste saniteten utvecklas. I områden där städer och stadsområden snabbt byggts upp finns ofta ingen infrastruktur eller avloppssystem. Då måste andra metoder för hanteringen av avföring användas. Exempelvis är torrdass en fungerande lösning.
– År 2006 visste ingen vad ett torrdass är, säger Huuhtanen, som jobbat med projekt i bland annat Tanzania. Hela konceptet måste förklaras från grund och botten.
Tömningen av dass är en utmaning Huuhtanen träffat på inom sitt yrke. Då ingen vill ta på sig ansvaret att tömma och upprätthålla dassen överges de lätt då de fylls.
– Det finns fortfarande ett visst stigma över att hantera dassprodukter, säger Huuhtanen.
Det fina med dass är dock att produkten som samlas in kan komposteras och omvandlas till mylla innan den hanteras. I områden där jordmånen är fattig kan komposten komma till stor nytta. Om myllan, som efter komposteringen är ofarlig, används som gödsel slås två flugor i en smäll. Då behöver inte jordbrukarna betala för dyrt gödsel och torrdassen töms. Huuhtanen berättar att ett av föreningens mål är att bygga upp sådana kedjor mellan människor och jordbrukare.

När man funderar på problem i u-länder är kanske god sanitet inte det första man tänker på, men det borde vara det. Med en så enkel sak som hygieniska dass som är lätta att bygga och upprätthålla kan livet förbättras för många människor. Därför är det så viktigt med föreningar såsom Huussi ry som koncentrerar sig på att lära ut hur dass byggs och hur de upprätthålls. Målet är att få människor att själva bygga toaletter åt sig, för att engagera människor att själva förbättra sin situation.

Källor:

Intervju med Sari Huuhtanen från Käymäläseura Huussi ry. 7.3.2016

Nakagiri, A., Niwagaba, C. B., Nyenje, P. M., Kulabako, R. N., Tumuhairwe, J. B. & Kansiime, F. 2016. Are pit latrines in urban areas of Sub-Saharan Africa performing? A review of usage, filling, insects and odour nuisances. Bmc Public Health 16: 120.

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-6-tillgang-till-rent-vatten-och-sanitet/

http://www.unicef.org/wash/

http://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation/action/en/

One thought on “Toaletter räddar liv”

Leave a Reply