All posts by Hannele M Pudas

Hur ska Helsingfors minska utsläppen om människorna inte vill åka kollektivt?

Helsingfors har ett ambitiös mål att minska sina koldioxidutsläpp från trafik på 69% jämförd med utsläpp nivån i 2005 tills år 2035. Planen ska vara svårt att genomföra och det behöver många knepiga beslut och förändringar men det ändå finns en glimt av hopp. Jag intervjuade Timo Kärkinen från WSP för att veta mer om vad vi kan göra i Helsingfors för att minska våra utsläpp när det gäller trafik.

 

Kärkinen var del av gruppen som beräknade trafikens koldioxidutsläpp i Helsingfors nyligen. Han berättar att det största problemet här i huvudstadsregionen är beroendet av personbil. Enligt Kärkinen det är ändå populärt att köra en egen bil trots en bra kollektivtrafik, HRT. Trenden är att man byter till kollektivtrafik när det är billigare, snabbare eller trivsammare än att köra en egen bil. I många andra länder och stora städer använder flera människor kollektivtrafik för att den är mycket snabbare och lättare än att stå i rusch hela tiden, till skillnad från Helsingfors där trafiken i centrumet är ganska lätt.

 

Kärkinen tror att 69% reduktionen räcker i knappaste laget om man vill bli kolneutral men den är det högsta nåbar mål. Om vi vill nå detta mål behöver vi starka beslutfattare och lust att göra förändringar. Kärkinen påpekar att minskningar ska ske redan nu och inte om 10 år, då är vi försenad.

 

Helsingfors har mycket planerad för att minska sina utsläpp. Staden har planerat att täta stadsplan vilket ska minska invånarnas behovet att röra. Enligt Kärkinen den kommande Raidejokerin kan möjligtvis minska koldioxidutsläpp på lång sikt om den ersätter busslinjer. Staden borde också satsa på eldrivna bussar för att minska utsläpp och bli ännu grönare. Helsingfors har redan en bra och praktisk kollektivtrafik men frågan är varför använder man inte den?

 

Kärkinen tycker att den avgörande saken är priser. Personbilar är för billiga i proportion till kollektiv och det lockar invånare att köra. Kärkinen hävdar att det är oundviklig att öka kostnader för personbilar. Vi kan öka kostnader med skattning av bilar och bränslen eller med parkeringsavgifter och vägtullar i framtiden. Mad skattningen kan man styra människor att köpa grönare el- eller hybridbilar istället av bilar som använder fossila bränslen. Kärkinens egen åsikt är att trafiken borde också minskas med stadsplanering på så sätt att det blir rusning i trafiken, t.ex. ändra bilvägar till gång- eller cykelvägar i centrum.

 

Allt som allt är det viktigt att ändra våra vanor för hållbar framtid. Vi är alla tillsammans med att göra Helsingfors och Finland kollneutrala och alla kan göra något. Man kan till exempel byta sin egen bil till kollektivtrafik eller gå i stället av att köra. Städer och länder ska planera våra omgivningar på sådant sätt att det är möjligt för oss att göra klimatsmarta beslut i våra liv. De är de lilla saker vi gör varje dag som gör den konkreta skillnaden.

-Hannele Pudas

källor:

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/HNH-2035-toimenpideohjelma.pdf

 

intervjun med Timo Kärkinen, head of Unit at WSP i Finland. 1.4.2020.