“Koulutuksen jälkeen on löydyttävä työtä”

Ghanan kotitalousopettajaliiton GHEA:n (www.gheagh.org) järjestämässä kansainvälisessä kongressissa tarkasteltiin kotitalousalan merkitystä työllistäjänä. Työministeri Ignatius Baffour-Awuah totesikin puheenvuorossaan, että “koulutuksen jälkeen on työllistyttävä”. Koulutus ja työllisyys ovat ministerin mukaan vahvasti sidoksissa toisiinsa. Ghanassa nuorisotyöttömyysaste on 22%, mutta ammatillisen tutkinnon suorittaneista vain  5% on työttömänä. Ammatillisen koulutuksen merkitystä työllisyyttä lisäävänä tekijänä ei siis voi vähätellä.

Kongressissa katsottiin vahvasti tulevaisuuteen. GHEA:n puheenjohtaja Dr. Kudonoo muistuttikin aktiivisen roolin ottamisesta: “Jos kotitalousalan toimijat eivät muutu, yhteiskunnan muutos muuttaa kotitalousalaa”. Tällöin muutos ei välttämättä ole toivotun kaltaista.

Kongressiesityksissä tarkasteltiin työllisyyden ja kotitalouden yhteenkietoutuneisuutta useasta näkökulmasta. Paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden – kuten kassavan, maissin, hirssin, mustasilmäpavun, maamantelin (tiikeripähkinän, maakastanjan) – hyödyntämisen uusia mahdollisuuksia oli tutkittu ruokatuotannossa tuontiraaka-aineiden korvaajina. Esityksissä tarkasteltiin myös perinteisten tekstiilien uudistuneita käyttötapoja. Kun kotitalousalan kongressissa pohditaan kotitalouskoulutuksen työllisyysvaikutusta, on olennaista myös tutkia ansiotyön ja perheen yhdistämistä.

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajilla oli mahdollisuus keskustella ja nostaan esiin ajankohtaisia kysymyksiä. Monet opettajia huolettavat asiat tuntuivatkin varsin tutuilta. Miten opettaa kun ryhmäkoot jatkuvasti kasvavat? Miten kaikki opetettavat sisältöalueet ehtii opettaa? Miten opetusteknologiaa voisi hyödyntää?

HEED-hankkeen kongressiestyksessä “Educating Home Economics Professionals for Sustainable Jobs: Views Through Cultural Sustainability” pohdittiin kulttuurista kestävyyttä kotitalousalaa ja kotitalousopetusta uudistavana tekijänä. Kotitalousopettajille järjestetyssä workshopissa opettajat pohtivat kulttuurista kestävyyttä oman työnsä näkökulmasta.

Kongressiesitys:

Hille Janhonen-Abruquah, Jenni Topp, Hanna Posti-Ahokas. Educating Home Economics Professionals for Sustainable Jobs: Views Through Cultural Sustainability

Diat katsottavissa:

https://www.dropbox.com/s/mo3hk4usksjw615/slides_GHEA_janhonen_abruquah_topp_posti_ahokas_final.pdf?dl=0

Ghanalaista kotitalousopetusta on tarkasteltu myös artikkelissa:

Learning Across Continents – Experiences from the Collaboration Between Cape Coast and Helsinki Universities. Hannah B. Edjah, p.178-