6 KOTITALOUSOPETTAJALLE

Moninaisuus (engl. Diversity)

Moninaisuudella tarkoitetaan ihmisten erilaisia ominaisuuksia, jotka saavat merkityksensä vuorovaikutuksessa toisten ihmisen ja/tai erilaisten rakenteiden kanssa.

Keskeisiä näkökulmia ovat esimerkiksi sukupuoli ja seksuaalisuus, kansallisuus ja etnisyys, yhteiskuntaluokka, ikä, katsomukset tai fyysiset ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia tarkastellaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, kulttuurienvälisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Erilaisuudet eivät ole keskenään samanarvoisia, vaan niistä toiset jättävät yksilön joukon ulkopuolelle, kun taas toiset piirteet ovat yksilön etuoikeuksia. Monet erilaisuudet ovat rakenteiden tuottamia.

Moninaisuus on inhimillisen vuorovaikutuksen voimavara. Se myös pakottaa muuttamaan totuttua toimintaa. Kotitalousopettajan moninaisuustaidot muodostuvat moninaisuuden tunnistamisesta ja eriarvoisuutta aktiivisesti vähentävästä toiminnasta.

 

HEED-hankkeen työn tuloksia on levitetty opettajien täydennyskoulutuksessa.

HY+:n täydennyskoulutus antoi opettajille mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan moninaisen koulun mukanaan tuomia haasteita ja iloja yhdessä kollegoiden kanssa. Osallistujien ansiokkaiden kehittämsitehtävien kauttta avautui realistinen näkymä kotitalousluokan todellisuuteen.

Koulutus järjestettiin 2018-2019 kolme kertaa ja niiden keskeisin anti on saatavissa materiaalipankista.