TVT:n opetuskäytön monet kasvot: digitaalisten pelien pedagogiset mahdollisuudet

 

 

 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT:n) opetuskäyttö on taas voimissaan vuosituhannen vaihteen verkko-opetusbuumin tuottaman ”krapulan” jälkeen. Erityiskiitos tästä kuuluu laajentuneelle oppimisympäristöajattelulle – kuinka opetus viedään myös luokkahuoneen ulkopuolelle erilaisia apuvälineitä linjakkaasti hyödyntäen?  Toinen viime vuosien kova juttu on ollut sosiaalisen median hyödyntäminen opetuskäytössä. Avoimuuteen sisältyy tietysti myös haasteita, mutta myös paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi verkostoitumisen ja avoimen viestinnän muodossa. Lue loppuun