Kohti tiistain seminaaria

Mennyt viikko on edennyt projektin suhteen todella nopeaan vauhtiin, ja pikkuhiljaa ryhmämme on projektissa siirtynyt kohti loppurutistusta. Materiaalin suhteen olemme kärsineet paikoin jopa ylitarjonnasta ja keskeiseksi haasteeksi onkin ollut muodostaa ennen kaikkea järkevä kokonaisuus. Yhteydenpitomme on tapahtunut sähköisten viestimien välityksellä ryhmäläisten spatiaalisen sijainnin haarautuessa Helsinki-Lahti välille; erityisesti toisten näkökulmien täydennys ja uusien ideoiden jakaminen ovat olleet viestinnän keskiössä.

Tiedonhakumme on täydentynyt tieteellisistä läheistä ja kaupungin www-sivuilta prosessin edetessä. ELY-keskuksen ohella olemme olleet yhteydessä Lahden Aquaan liittyen Sopenkorven alueen pohjaveteen kohdistuviin kemikaalivuotoihin. Lisäksi erityisesti maaperän kunnostusmenetelmät niiden kustannuksista lähtien sekä Sopenkorven maaperän tilanne suhteessa pilaantuneisuuteen ovat olleet tarkastelumme piirissä menneellä viikolla. Visuaalisen kartan laadinnan kautta olemme hahmotelleet maaperän pilaantumisen tilaa: mitkä osat teollisuusalueesta ovat pilaantuneet, mitkä ovat olleet saastuttavat aineet ja mitkä osat alueesta on jo puhdistettu sekä millä tavoin puhdistus on toteutettu? Ensiarvoisen tärkeänä lähdemateriaalina on toiminut ELY-keskukselta käyttöömme saatu PIUHA- raportti (Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke).

Olemme viikonlopun aikana koonneet projektin lopputuotteena olevasta esitelmästä ns. planssisuunnitelman tai kuvakäsikirjoituksen sekä listauksen tuotettavasta lopullisesta materiaalista ja niiden esitysmuodoista (kartoista, taulukoista ym). Merkitsimme siis slide kerrallaan, mitä materiaalia aiomme lopputuotteessa esittää. Maanantain kuluessa yhdistelemme ja täydennämme keräämäämme tiedot suunnitelman mukaisesti valmiiksi esitelmäksi. Lisäksi viimeistelemme esityksen slidejen taiton esityskuntoon; eli powerpoint taittuu todennäköisesti esityksen sisältöä tukevaksi preziksi. Kyseisen yhteenvedon yhteydessä pystymme vielä katsomaan projektia kokonaisuutena ja tekemään vielä pieniä muutoksia tarpeen vaatiessa.

Olemme ryhmäläisten kanssa päätyneet sellaiseen ratkaisuun, että kirjoitamme viimeisen postauksen blogiin vasta tiistain seminaarin jälkeen. Ratkaisun taustalla on tavoitteemme vastata mahdollisesti seminaarissa esiin nousseisiin kysymyksiin sekä suorittaa työskentelyämme tarkasteleva itsearviointi vasta projektin valmistumisen jälkeen periaatteella mikä onnistui ja mitä olisimme voineet tehdä toisin. Tästä eteenpäin projektimme taittuu esityksen taiton kautta kohti tiistain esitelmätilaisuutta.

Tietoa kirjoittajasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *