Taide- ja käsityökerho

Karavaanin taide- ja käsityökerho

Karavaanin taide- ja käsityökerho kokoontuu joka toinen viikko Karavaanin kahvihuoneella (Topelian B-rakennus) klo 17:00 eteenpäin! Tapaamiskertojen teemoista ja tarkemmista aikatauluista tiedotetaan Karavaanin Discord-palvelimen “taide- ja käsityökerho” -alakanavalla, Karavaanin sähköpostilistalla ja Instagramissa. Kaikki taiteen ja käsitöiden ystävät ovat tervetulleita! Mukaan saa liittyä myös tekemään jotain omaa projektiaan tai ihan vain hengailemaan. Kerhon idea on olla matalan kynnyksen kerho, jossa pääsee tutustumaan muihin taiteesta ja käsityöstä kiinnostuneisiin karavaanilaisiin.

Kerho tapaa kevätlukukaudella 2024 joka toinen keskiviikko Karavaanin kahvihuoneella klo viidestä eteenpäin. Kerhon alustava aikataulu on seuraavanlainen: 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 8.5.
Aikataulua koskevista muutoksista ilmoitetaan erikseen!

The arts and crafts club of Karavaani meets every other week at Karavaani’s coffee room (Topelia, building B) from 17:00 onwards. The themes and times of meetings will be announced on Karavaani’s Discord server under the “taide- ja käsityökerho” -channel, sent to Karavaani’s email list and posted on Instagram. Everyone passionate about arts and crafts is welcome! You can also join to work on your own project or just come to hang out. The idea of the club is to be a low threshold club where you can get to know other members of Karavaani who are interested in arts and crafts.

During the spring semester of 2024, the club will be meeting every other Wednesday at the Karavaani coffee room at 5pm! The preliminary schedule for the club is as follows: 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 8.5.
Any changes to the schedule will be notified about.