Categories
Pöytäkirjat

Hallituksen kokous 3/2009, 17.3.2009

Läsnäolijat:
Elina Juvonen
Suvi Valsta
Veli-Matti Palomäki
Niina Lätti
Anna-Kaisa Tirkkonen
Seila Pihanurmi
Suvi Paavola
Lasse Lehtonen
Jenni Pensikkala
Mia Meri
Satu Männistö
Outi Rajapuro
Heidi Kaikkonen


Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Haalarimerkkien tilanne
 6. Toimialat
 7. Ilmoitusasiat
 8. Meta
 9. Seuraavan kokouksen ajankohta
 10. Kokouksen päätös
Categories
Pöytäkirjat

Yhdistyksen kevätkokous 17.3.2009

Läsnäolijat:
Elina Juvonen
Suvi Valsta
Veli-Matti Palomäki
Niina Lätti
Anna-Kaisa Tirkkonen
Seila Pihanurmi
Suvi Paavola
Lasse Lehtonen
Jenni Pensikkala
Mia Meri
Satu Männistö
Outi Rajapuro
Heidi Kaikkonen


 1. Kokous avattiin klo 14.04.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niina Lätti, sihteeriksi Suvi Valsta ja pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pensikkala ja Lasse Lehtonen.
 3. Kokouksessa oli tarpeeksi osanottajia, joten se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Kokouksen työjärjestys vahvistettiin sellaisenaan.
 5. Karavaanin vuoden 2008 toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin ilman korjauksia. Toimintakertomus päivitetään piakkoin Karavaanin nettisivuille ja blogiin, päivityksen hoitavat Jenni Pensikkala (nettisivut) ja Outi Rajapuro (blogi).
 6. Vuoden 2008 tilinpäätös käsiteltiin ja se todettiin 45,88€ alijäämäiseksi. Edelliseltä vuodelta oli ylijäämää, joten vuoden 2008 alijäämä ei horjuta yhdistyksen taloutta. Tilinpäätös on tarkastettu ja se on todettu oikeelliseksi.
 7. Tämän perusteella myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2008 tilivelvollisille.
 8. Hallituksen nykyisen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen Niina Lätin lähtiessä ulkomaanvaihtoon syksyllä 2009 valittiin täten hallitukseen uusi jäsen hänen tilalleen 1.6. eteenpäin. Uudeksi jäseneksi valittiin hallituksen nykyinen varajäsen Veli-Matti Palomäki. Hallituksen uudeksi varajäseneksi valittiin Otto Pietinen. Lisäksi hyväksyttiin Niina Lätin ero.
 9. Muita esille tulevia asioita ei ilmennyt ja kokous päätettiin 14.25.