Categories
Pöytäkirjat

Hallituksen kokous 3/2009, 17.3.2009

Läsnäolijat:
Elina Juvonen
Suvi Valsta
Veli-Matti Palomäki
Niina Lätti
Anna-Kaisa Tirkkonen
Seila Pihanurmi
Suvi Paavola
Lasse Lehtonen
Jenni Pensikkala
Mia Meri
Satu Männistö
Outi Rajapuro
Heidi Kaikkonen


Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Haalarimerkkien tilanne
 6. Toimialat
 7. Ilmoitusasiat
 8. Meta
 9. Seuraavan kokouksen ajankohta
 10. Kokouksen päätös

 1. Kokous avattiin klo 14.26.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niina Lätti, sihteeriksi Suvi Valsta ja pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pensikkala ja Lasse Lehtonen.
 3. Hallituksesta oli tarpeeksi jäseniä paikalla, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Kokouksen työjärjestys vahvistettiin lisäyksineen.
 5. Haalarimerkkikilpailuun tuli kaksi merkkiehdotusta ja osallistuneista ehdotuksista valittiin äänten enemmistöllä Karavaanin yhteiseksi haalarimerkiksi Mia Meren suunnittelema (grafiikka: Mia Meri, idean keksijä tuntematon). Päätettiin, että merkki päivitetään hallituksen ehdotusten mukaisesti 29.3. mennessä, jotta merkit saadaan tilattua vielä ennen vappua.
 6. Ympäristörahan käytöstä sovittiin, että Ida Heimoselle tulleista käyttöehdotuksista toteutetaan kaikki: laitoksen kahvihuoneelle hankitaan uusi vedenkeitin, englannin kielen sanakirja, teekannu ja lisäksi Nuuksion retken eväisiin varataan 20€ ja loput rahat lahjoitetaan kehitysyhteistyöprojektiin. Suvi Paavola hoitaa energiaa säästävän vedenkeittimen hankkimisen (60€, tästä 20€ kerätään laitoksen henkilökunnalta kolehtina), tilavastaava Anna-Kaisa Tirkkonen hankkii käytetyn sanakirjan (20€) ja teekannun (5€). Outi Rajapuro huolehtii kevätretken järjestämisestä Nuuksioon myöhemmin keväällä ja Ida Heimonen tekee kehy-lahjoituksen sopivaan instanssiin.
 7. Lähiaikojen tapahtumia Karavaanilla ovat ysäridisko 23.3. Alina-salissa, Kiina-ilta 20.4. Alina-salissa, ekskursio kiinalaiseen Dong Bei Hu -ravintolaan 20.3. klo 18 ja vapun ajan tapahtumat. Suvi Paavola on hoitanut ysäridiskon järjestelyjä ja tapahtumaan kaivataan vielä työläisiä sekä 90-lukuaiheista rekvisiittaa. Kiina-ilta on suunnittelussa ja siitä vastaa Veli-Matti Palomäki. Veli-Matti on myös vastuussa Dong Bei Hu -retkestä. Vapun ajan tapahtumista sovittiin, että Maria Kornienko toimii vastaavana järjestänä. Lisäksi päätettiin Karavaanin kevätmatkan suuntautuvan Jäämerelle, Seila Pihanurmi lupasi ottaa selvää matkan kustannuksista. Tilavastaava Anna-Kaisa Tirkkonen kertoi edustaneensa Karavaania tila-asioissa humanistiklusterin suunnittelukokouksissa ja tulee tekemään näin myös vastaisuudessa. Opintoasioista päätettiin, että Karavaani hakee Innovatiivisen oppimisen tukea HYY:ltä teeseremoniaopintopiiriin ja graduaiheluentosarjaan syksyksi 2009, haun hoitavat Suvi Valsta ja Elina Juvonen. Kulttuurivastaava Elina Juvonen kertoi myös osallistuneensa Humanisticumin järjestämään kulttuurivastaavien tapaamiseen sekä järjestävänsä Intia-aiheisen ekskursion 24.3. RAM RAM LUDIA -näyttelyyn Kulttuurien museoon. Lisäksi sovittiin, että Suvi V. ja Elina ovat vastuussa huhtikuun 24. päivän Annantalon Japani-päivän järjestelyistä. Nettisivuvastaava Jenni Pensikkala päivittää uuden hallituksen tiedot yhdistyksen nettisivuille pian.
 8. Ilmoitusasioina todettiin Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset – HYAL ry:n hakevan ehdokkaita ensi syksyn HYY:n edustajistovaaleihin.
 9. Muissa esille tulevissa asioissa valittiin hallitukselle uusi varapuheenjohtajan nykyisen puheenjohtajan Niina Lätin lähtiessä syksyllä vaihtoon ja varapuheenjohtaja Mia Meren noustessa 1.6. alkaen puheenjohtaksi. Ehdolle asettuivat Elina Juvonen ja Jenni Pensikkala. Äänestyksen voitti Elina Juvonen yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja hänet valittiin varapuheenjohtajaksi 1.6. eteenpäin. Karavaanin postilaatikkoon tullutta noutamatonta postia päätettiin säilyttää 2 viikkoa, jonka jälkeen ne lähetetään Postin uudelleenjakeluun. Lisäksi kokoukseen vierailulle tullut Humanisticum ry:n puheenjohtaja Sara Miettunen esitteli Humanisticumin toimintaa ja keskusteli hallituksen kanssa yhteishumanistisesta toiminnasta.
 10. Seuraava kokous päätettiin pitää viikolla 16, Niina Lätti tekee Doodleen äänestyksen tarkasta kokousajasta.
 11. Kokous päätettiin klo 15.56.