Categories
Pöytäkirjat

Hallituksen kokous 4/2009, 16.4.2009

Läsnäolijat:
Niina Lätti
Suvi Valsta
Satu Kankkonen
Antti Riikonen
Joonas Kirsi
Nobuya Kato
Veli-Matti Palomäki
Otto Pietinen
Taija Kanerva
Turo Ylitalo
Jenni Pensikkala
Sonja Skoglund
Jenni Katainen
Mona Strandman
Sara Miettunen, HYAL ry.


Asialista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. HYAL esittäytyy
 6. Joonaksen Japani-proggis
 7. Ympäristörahat
 8. Haalarimerkit
 9. Toimialat
 10. Ilmoitusasiat
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Seuraavasta kokouksen ajankohta
 13. Kokouksen päättäminen

 1. Kokous avattiin klo 16.06.
 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Edellisten kokousten pöytäkirjat tulevat vappuviikon aikana Karavaanin lokeroon tarkastettaviksi.
 4. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
 5. Sara Miettunen Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset – HYAL ry:stä esittäytyi ja kertoi HYYn syksyn edustajistovaaleista ja HYALista ylipäänsä.
 6. Yamagata Universityn Takeda-sensei suunnittelee tuovansa Suomeen syksyllä (alustavasti 4.9.–9.9.) ryhmän japanilaisia opiskelijoita opintovierailulle. Vierailua organisoi Suomen päässä Joonas Kirsi ja Joonas tuleekin tiedottamaan asiasta Karavaanin listalla. Opiskelijoille järjestettäisiin home stay -majoitusta ja lisäksi projektiluontoista toimintaa suomalaisten opiskelijoiden (mahdollisesti myös fuksien) kanssa.
 7. Niina lupautui koordinoimaan ympäristörahojen käyttöä ja lähettään sähköpostia asianomaisille, jotta sovitut tavarat saataisiin hankittua viime kokouksen päätöksen mukaisesti.
 8. Päätettiin, että Jenni Pensikkala tilaa 200 kpl punakeltaisia Karavaanin haalarimerkkejä Hubbe Oy:stä mahdollisimman pian.
 9. Kiina-ilta oli järjestymässä suunnitelmien mukaan, myös bändi tulossa. Japani-päivään Karavaani osallistuu viime vuoden tapaan, Fazer Makeiset Oy sponsoroi järjestöämme 30 kilolla Geisha-makeisia. Vapun aattona järjestetään vappuetkot Topelian sisäpihalla klo 15 eteenpäin, Maria Kornienko hoitaa tiedotuksen ja organisoinnin. Outi Rajapuro järjestää kevätekskursion Nuuksioon, ajankohdasta tehdään doodle-äänestys ja osa retken kuluista katetaan ympäristörahalla. Karavaani osallistuu Humanisticumin syksyn kulttuuriviikoille ja järjestää siellä Bollywood-illan, tapahtumaan järjestää Elina Juvonen, joka on myös luvannut kysellä Maria K:lta bollywood-tanssinopetuksesta. Ainejärjestömme lehti Kangastus ilmestyy viikolla 17 ja sitä on saatavissa laitoksen kahvihuoneelta. Vapaaehtoisen kolehdin voi jättää kahvikassaan. Kulttuurivastaava Elina Juvonen järjestää lisäksi ekskursion Myrsky-näytelmän näytökseen 27.5., näytelmässä esiintyy ympäristövastaavamme Ida Heimonen (ohjeet ekskulle ilmoittautumisesta kahvihuoneella). Lisääksi kevään lopettajaiset järjestetään Niina Lätin luona viikolla 19 ja iltaan sisältyy muun muassa SingStaria.
 10. Ilmoitusasioina todettiin, että Humanisticumin Humppaa tai kuole! -liikuntaviikot järjestetään viikoilla 17 ja 18 ja Opiskelijatoiminnan Toimintaviikko samaan aikaan.
 11. Keskusteltiin hallituksen sähköpostilistan toiminnasta ja sovittiin, että sihteeri Suvi Valsta kirjottaa siitä hallituslistalle piakkoin.
 12. Kesään ennen ei järjestetä enää halliksen kokouksia, joten nykyisen puheenjohtaja Niina Lätin erotessa sopii uusi hallitus seuraavasta kokouksesta kun parhaaksi näkee.
 13. Kokous päätettiin klo 17.22.