Categories
Pöytäkirjat

Karavaanin syyskokous 19.11.2009

Läsnäolijat:

Heidi Kaikkonen
Dina Hongell
Anna Valtonen
Maria Kornienko
Siiri Launis
Janna Lipiäinen
Annika Heikinheimo
Piia Ylitalo
Jani Kohonen
Veli-Matti Palomäki
Elina Juvonen
Mia Meri
Jenni Pensikkala


  1. Kokous avattiin klo 18.03.
  2. Kokouksen uheenjohtajaksi valittiin Mia Meri, sihteeriksi Jenni Pensikkala ja pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Juvonen ja Janna Lipiäinen.
  3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  4. Kokouksen työjärjestykseen lisättiin ihmisten esittelykierros.
  5. Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä lyhyesti.
  6. Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti sellaisinaan.