Categories
Pöytäkirjat

Karavaanin syyskokous 19.11.2009

Läsnäolijat:

Heidi Kaikkonen
Dina Hongell
Anna Valtonen
Maria Kornienko
Siiri Launis
Janna Lipiäinen
Annika Heikinheimo
Piia Ylitalo
Jani Kohonen
Veli-Matti Palomäki
Elina Juvonen
Mia Meri
Jenni Pensikkala


 1. Kokous avattiin klo 18.03.
 2. Kokouksen uheenjohtajaksi valittiin Mia Meri, sihteeriksi Jenni Pensikkala ja pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Juvonen ja Janna Lipiäinen.
 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Kokouksen työjärjestykseen lisättiin ihmisten esittelykierros.
 5. Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä lyhyesti.
 6. Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti sellaisinaan.

  Karavaanin sääntömuutos 2009

  Muutetut kohdat lihavoitu

  ENNEN

  2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja
  kulttuurien laitoksessa, jota näissä säännöissä tästä lähtien kutsutaan laitokseksi, opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä pyrkiä edistämään laitoksen edustamien tieteenalojen tuntemusta, tutkimusta ja opiskelua.

  NYT

  2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja
  kulttuurien laitoksessa (1.1.2010 lähtien Maailman kulttuurien laitoksessa), jota näissä säännöissä tästä lähtien kutsutaan laitokseksi, Aasian ja Afrikan kieliä ja kulttuureita opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä pyrkiä edistämään laitoksen edustamien tieteenalojen tuntemusta, tutkimusta ja opiskelua.

  ENNEN

  4§ Yhdistyksen jäseniä voivat olla ne Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan jäsenet, joilla on vähintään yksi osasuoritusmerkintä jostakin laitoksen opetusohjelmaan kuuluvasta aineesta.

  NYT

  4§ Yhdistyksen jäseniä voivat olla ne Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat pääaineopiskelijoita laitoksella tai joilla on vähintään yksi osasuoritusmerkintä jostakin laitoksen
  opetusohjelmaan kuuluvasta Aasian ja Afrikan kieliä ja kulttuureita käsittelevästä aineesta. Yhdistyksen jäseneksi liitytään jäsenrekisterin kautta. Hallitus voi hyväksyä jäseniksi myös Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan kuulumattomia henkilöitä harkintansa mukaan, kuitenkin niin, että yli puolet yhdistyksen jäsenistä kuuluu Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan.

  ENNEN

  6§ Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous maaliskuun ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistö sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Tällöin yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön jättämisestä. Yhdistyksen kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava laitoksen ilmoitustaululla tai Ylioppilaslehdessä vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

  NYT

  6§ Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous maaliskuun ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti
  ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Tällöin yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön jättämisestä. Yhdistyksen kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava laitoksen ilmoitustaululla tai Karavaanin sähköpostilistalla vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta.

  ENNEN

  8§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja viisi hallituksen jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä on läsnä.
  […]
  Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettä viimeistään kolmen viikon kuluttua kalenterivuoden alusta.

  NYT

  8§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja ja 5-8 hallituksen jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muusta hallituksesta on läsnä.
  […]
  Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä kalenterivuoden ensimmäisen kuukauden aikana.

 7. Päätettiin edelleen olla keräämättä jäsenmaksua.
 8. Tehtiin seuraavat valinnat vuodelle 2010:

  Puheenjohtaja: Mia Meri

  Varapuheenjohtaja: Niina Lätti

  Hallitus: Veli-Matti Palomäki, Siiri Launis, Annika Heikinheimo, Niina Lätti, Piia Ylitalo, Jani Kohonen, Janna Lipiäinen ja Heidi Kaikkonen

  Hallituksen varajäsenet: Maria Kornienko ja Anna Valtonen

  Tilintarkastajat: Satu Männistö ja Elina Juvonen

  Varatilintarkastajat: Taija Kanerva ja Nina Pitkäranta

  Toimihenkilöt

  Jäsenrekisterivastaava: Jenni Pensikkala

  Kulttuurivastaava: Annika Heikinheimo

  Opintovastaava: Siiri Launis

  Sihteeri: Janna Lipiäinen

  Taloudenhoitaja: Piia Ylitalo

  Tapahtumavastaajat: Veli-Matti Palomäki, Heidi Kaikkonen, Maria Kornienko ja Niina Lätti

  Tiedottajat: Taija Kanerva (sähköpostilista) ja Mia Meri (nettisivut ja blogi)

  Tilavastaava ja ympäristövastaava: Janna Lipiäinen

  Työelämävastaava: Maria Kornienko

  Virallinen maskotti: Joonas Kirsi

  Hengellinen konsultti: Jani Kohonen

  Humanisticum-vastaavat: Mia Meri ja Niina Lätti

 9. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin, mutta siihen tehdään vielä pieniä korjauksia.
 10. Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti pienin korjauksin.
 11. Keskusteltiin käännöksistä otettavista maksuista. Elina Juvonen on selvittänyt sopivia käännösten hintoja ja lähettää arviot hallituslistalle hyväksyttäviksi, jonka jälkeen ne julkaistaan Karavaanin nettisivuilla.
 12. Meta: Tapahtumavastaavia kaivataan lisää, halukkaat voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan. Harkittiin Hanamin ja Forskålin yhdistämistä.
 13. Järjestäytymiskokous päätettiin pitää viikolla 4.
 14. Kokous päätettiin klo 19.48.