Categories
Pöytäkirjat

Hallituksen kokous 1/2010, 27.1.2010

Läsnäolijat:
Mia Meri (puheenjohtaja)
Janna Lipiäinen (sihteeri)
Johannes Cairns
Annika Heikinheimo
Elina Juvonen
Heidi Kaikkonen
Jani Kohonen
Maria Kornienko
Siiri Launis
Satu Männistö
Veli-Matti Palomäki
Anna Valtonen
Piia Ylitalo


Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokousvirkailijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Raha-asiat
 6. Karavaanin logo
 7. Työryhmien opiskelijajäsenet
 8. Avaimet
 9. Syyskokouksen pöytäkirja
 10. Toimialat
 11. Tulevat tapahtumat
 12. Muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.08.
 2. Puheenjohtajaksi valittiin Mia Meri, sihteeriksi Janna Lipiäinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Elina Juvonen ja Satu Männistö.
 3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus työjärjestykseksi.
 5. Päätettiin, että Karavaanin tilin hallintaoikeudet siirretään uudelle taloudenhoitaja Piia Ylitalolle.
 6. Äänestettiin puheenjohtajan ehdotuksista Karavaanille uutta logoa.
  logo 1: 2 ääntä
  logo 2: 7 ääntä
  logo 3: 3 ääntä
  logo 4: 0 ääntä
  tyhjä: 0 ääntä
  Valittiin logo 2 Karavaanin uudeksi logoksi.
 7. Maailman kulttuurien laitos etsii opetuksensuunnittelu- sekä tasa-arvotyöryhmään opiskelijajäseniä. Elina Juvonen hoitaa asiaa Karavaanin puolesta tiedottamalla aiheesta mm. sähköpostilistoilla.
  Lisäksi oppiaineryhmiin etsitään kolmea opiskelijayhteyshenkilöitä eri Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien oppiaineita edustamaan. Opintovastaava Siiri Launis tiedottaa asiasta.
 8. Päätettiin jakaa Karavaanin hallussa olevat neljä kerhohuoneen avainta puheenjohtaja Mia Merelle, varapuheenjohtaja Niina Lätille, tilavastaava Janna Lipiäiselle sekä taloudenhoitaja Piia Ylitalolle.
 9. Syyskokouksen pöytäkirjaan korjataan varatilintarkastaja Nina Pitkärannan nimi sekä kirjataan Janna Lipiäinen hallituksen jäseneksi.
 10. Työelämävastaava Maria Kornienko pyrkii järjestämään ekskursion tai useamman AAKK:n opiskelijoita kiinnostaville työpaikoille työelämäkurssin yhteydessä toukokuussa.
  Tilavastaava Janna Lipiäinen järjestää talkoot kahvihuoneella huhtitoukokuussa.
 11. 8.-26.2.2010 HYY järjestää salamurhaajapelin jonne Karavaania edustamaan on
  ILMOITTAUTUNUT TÄHÄN MENNESSÄ KAKSI HENKILÖÄ, LISÄPELAAJAT OVAT TERVETULLEITA.

  13.02. juhlitaan Kiinalaisen uuttavuotta Helsingissä. Itä-Aasian tutkimuksen opiskelijoiden on mahdollista edustaa omaa ainettaan Lasipalatsin aukiolla ulkoilmatapahtumassa. Tapahtuman jälkeen karavaanilaiset voisivat lähteä syömään kiinalaiseen ravintolaan. Kulttuurivastaava Annika Heikinheimo organisoi yhteistä toimintaa.

  16.02 Laskiaistiistaina HYY järjestää pulkanlaskutapahtuman Ullanlinnanmäellä. Karavaanilaiset voisivat osallistua tapahtumaan joukolla ja jatkaa mahdollisesti saunomaan, mikäli sopiva paikka löydetään. Tapahtumavastaava Heidi Kaikkonen ja Siiri Launis selvittävät asiaa eteenpäin.

  1.5. Vappu ja vappupicknick

 12. Päätettiin, että Karavaanin nykyiset toimihenkilöt pyrkivät kirjaamaan ylös käytännön ohjeita seuraajilleen (esimerkiksi minkälaisia asiakirjoja tilin hallintaoikeuden vaihtamisen yhteydessä tarvitaan).
 13. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.18.