Hankkeen kuulumisia tammikuulta 2021

Huh, olipahan vuosi tuo 2020. Kohti kestävämpää viestintää -hanke eteni omalla laillaan koronasyksyn läpi. Pieniä haasteita kohdaten mutta kuitenkin kohtuullisesti alkuperäisten tavoitteiden ja suunnitelmien raamissaan. Käyn osassa tässä läpi hankkeen toteuttamisen tilannetta. Blogitekstin tulevassa jatko-osassa esittelen muutamia aivan alustavia löydöksiä laadullisesta tutkimuksestamme.

Koronan vuoksi me yliopistolaiset – niin tutkijat, opettajat kuin opiskelijat – elimme ja olimme koko syksyn etätyössä. Tämähän alkaa meille konkareille olla jo varsin tuttua, mutta hankkeeseemme huomasimme yhden vaikutuksen: tavoitteenamme ollut määrällisen tutkimusosan graduntekijän löytäminen osoittautui mahdottomaksi. Opiskelijoiden kiinnostusta kyseltiin ja kartoitettiin erilaisilla viesteillä, mutta tämä etäältä tehty idean ”myyminen” osoittautui vaikeaksi kun perinteisiä akateemisia kasvokkaisen kohtaamisen paikkoja ei ollut. Tunnistettu riski siitä, että määrällinen gradu saatetaan kokea haastavaksi (tai varmaankin se analysointi kaikkine spss-ohjelmistoineen) tai ei-niin-kiinnostavaksi tai vaikeammin lähestyttäväksi kuin laadullinen gradu, toteutui.

Samaan aikaan laadullinen tutkimusosa eteni erinomaisesti suunnitellussa aikataulussaan. Graduntekijä sai tavoitettua riittävän otoksen yrityspäättäjiä ja toteutti haastattelut – nämäkin etävälinein. Tällä hetkellä laadullisen osuuden analyysi on valmistumassa ja saa lopullisen gradun muotonsa alkukevään aikana. Tämän sujuvasta etenemisestä voisimme päätellä, että vastuullinen viestintä ja kestävyys-teemat kiinnostavat alueen yrityksiä ja lisätietoa kaivataan sielläkin. Palataan alustaviin havaintoihin toisessa kirjoituksessa.

Kyselylomaketta on kuitenkin edistettu täysin alkuperäisen teoreettisten näkökulmien sekä laadullisen työn havaintojen pohjalta. Tavoitteenamme on, että laitamme kyselyn liikkeelle sidosryhmiemme (mm. Lahden teollisuusseura sekä muut alueen yrityskehittämisen ja -verkostojen organisaatiot ja Green Lahti -säätiö) kautta tammikuun lopulla, Ympäristöpääkaupunki-vuoden virallisen avaamisen jälkeen.

Projektiin ehtii kuitenkin vielä mukaan toinen graduntekijä, vaikkakin kyselylomake määrälliseen aineistoon on jo kiinnittymässä lopulliseen muotoonsa. Toisen graduntekijän työssä voisi olla esim. mixed methods -menetelmin toteutettu työ, jossa kyselytutkimuksen datan pohjalta luodaan vaikka muutamia hypoteeseja keskeisistä teemoista syventävään haastattelututkimukseen.

Mikäli haluat auttaa meitä mahdollisimman ison vastaajajoukon saamisessa tai voisit olla tuo toinen graduntekijä, laita viestiä Outille, yhteystiedot etusivulla.

Ja jos sinua jäi askarruttamaan varsinainen sisältömme ja vaikkapa mikä on vastuullisuusviestinnän ja kestävän viestinnän ero, tule kuulolle Lahden yliopistokampuksen webinaariin ti 26.1. klo 14-15: https://www.lahdenyliopistokampus.fi/event/niemicampus-live-outi-ihanainen-rokio-ja-jenni-sipila/

Kestävämpää vuotta 2021 kaikille.