KUTSU: KAUKO-työpajojen loppuseminaariin ti 27.11. klo 11

KAUPUNKI KAIKILLE – suosituksia kotouttamistyön tulevaisuuteen.

KAUKO-työpajojen sarjan loppuseminaari pidetään tiistaina 27.11.2018 klo 11 – 13.

Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4).

Esittelemme vuoden 2018 aikana pidettyjen työpajojen antia, tutkimustuloksia ja niistä johdettuja suosituksia tulevaisuuteen.

Tilaisuus on kaikille avoin.
Tarjoamme kevyen lounaan etukäteen ilmoittautuneille.
Ilmoittautumislomakkeeseen pääset tästä.

Tutustu ohjelmaan tästä linkistä.

Lämpimästi tervetuloa!

Lehti

Kutsu: KAUKO-työpaja ti 2.10.2018 klo 12-16 – Yhdenvertainen kaupunki

Tervetuloa KAUKO-hankkeen työpajaan.

Työpaja järjestetään tiistaina 2.10. klo 12-16 Oikeusministeriön Julkisuus-salissa (Eteläesplanadi 10).

Syksyn ensimmäisen työpajan teema on “Yhdenvertainen kaupunki”.
Työpajassa pohdimme hyvien väestösuhteiden ja yhdenvertaisuuden edistämistä sosiaalityössä.  Alustuksen jälkeen jatkamme keskustelua ryhmissä.  Ryhmätyössä hyödynnetään KAUKO-hankkeessa haastateltujen sosiaalialan ammattilaisten ja maahan muuttaneiden kertomia tosielämän kokemuksia ja niistä kertynyttä käytännöntietoa (- KAUKO-hankkeen tutkijat ovat poimineet esimerkit haastatteluaineistosta siten, ettei niistä voi tunnistaa ketään yksittäistä henkilöä). Päivän toisena teemana on kotoutumisen seuranta ja arviointi. Miten kotoutumista voidaan seurata ja arvioida sosiaalityössä ja mitä hyötyä siitä on sosiaalityön ja sen asiakkaiden näkökulmista? Kuulemme tiiviissä tietoiskussa, millaisia ajankohtaisia uudistuksia ja kehittämishankkeita kotoutumisen seurantaan ja arviointiin tällä hetkellä liittyy.

Tutustu ohjelmaan tarkemmin tästä.

Ilmoittaudu mukaan 28.9.2018 mennessä suoraan tästä linkistä.

Kutsu: KAUKO-työpaja ti 29.5.2018 klo 12-16 – Yhteisöjen kaupunki

KAUKO-työpajojen sarja jatkuu!

Kevään kolmannen työpajan teema on
“Yhteisöjen kaupunki – Kohtaamiset, verkostot, yhteisölliset tilat ja toimijat

Työpaja järjestetään tiistaina 29.5.2018 klo 12-16
Diakonia-ammattikorkeakoululla (Kyläsaarenkuja 2, tila 429, 4. krs).

Tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 18.5. mennessä  täällä!

Iltapäivän työskentelyä pohjustetaan KAUKO-hankkeen haastatteluissa ja työpajoissa nousseilla verkostoihin ja yhteisöihin liittyvillä asioilla. Tarkastelemme kotoutumista yhteisöjen näkökulmasta ja kuulemme kokemusasiantuntijan puheenvuoron. Ideoimme ja jaamme käytäntöjä sekä keskustelemme toimijoiden rooleista ja yhteistyöstä. Ryhmissä jatkamme alustusten pohjalta keskustelua kotoutumisesta ja sen edistämisestä yhteisönäkökulmasta tulevaisuuteen katsoen.

Kutsu: KAUKO-työpaja ti 13.3. klo 13-16 – Kotiin kaupunkiin?

KAUKO-työpajojen sarja jatkuu!

Kevään toisen työpajan teema on
“Kotiin kaupunkiin? – kotoutujan sosiaalipalvelut ja tuki”.

Työpaja järjestetään tiistaina 13.3. klo 13-16
Helsingin Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntasalissa (Unioninkatu 37).

Tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 7.3. mennessä  täällä!

Iltapäivän aikana keskitymme maahanmuuttaja- ja kotoutumispalveluiden työmuotoihin, nivelvaiheisiin palveluista toiseen siirryttäessä sekä palvelujen saavutettavuuteen.

  • Käymme keskustelua KAUKO-hankkeessa kerätyn aineiston pohjalta luoduista esimerkkitilanteista.
  • Kuulemme pääkaupunkiseudulla maahan muuttaneiden parissa tehtävän työn ajankohtaisista suunnitelmista, joiden pohjalta etsimme arkipäiväisesti vastauksia siihen, millainen työ on vaikuttavaa ja miten muutos näkyy asiakkaidemme arjessa.
  • Pohdimme maahan muuttaneiden erityispalveluiden tarvetta sekä paljon palveluja tarvitsevien erityiskysymyksiä.
  • Mielenterveyden tukeminen on tärkeää kaikissa palveluissa. Maahan muuttaneet kohtaavat stressaavia ja mielenterveyttä koettelevia kokemuksia lähtömaassa, matkalla Suomeen tai nykyhetkessä.  Miten sosiaalityö ja sosiaalialan palvelut voivat vastata tähän haasteeseen?

Kutsu yhteiseen työpajaan 15.1.2018 (klo 12-17)

(in English see below)

KUTSU
Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa (KAUKO) –työpajaan 15.1.2018

KAUKO -hankkeen ensimmäiseen yhteiseen työpajatapaamiseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki hankkeen kohdekaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti) sosiaalialan ammattilaiset, asiakkaat ja kolmannen sektorin toimijat.

Iltapäivän aikana esitellään hankkeen alustavia tuloksia ja käydään keskustelua niiden pohjalta:

Miten maahanmuuttajien kotoutumista edistävää kaupunkisosiaalityötä tulee kehittää ja mitä siihen tarvitaan?

Ohjelma on suomeksi, ellei toisin mainita. Keskusteluun voi osallistua suomeksi ja englanniksi. Jos tarvitset tulkkausta, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä (mainitse mikä kieli). Pyrimme järjestämään tulkkauksen, jos mahdollista.

Aika: maanantaina 15.1.2018 klo 12–17
Paikka: Minerva-oppimiskeskus (Siltavuorenpenger 5A, Helsinki)
Ilmoittautuminen: 8.1.2018 mennessä. Katso ilmoittautumislinkki sivun alalaidasta.

OHJELMA
(muutokset mahdollisia)

12.00 – 12.20 
Kevyt tervetuliaislounas

12.20 – 13.15
“Beyond pop up socialworkers – migrants talking about social work and significant social relations”
Philip Lalander, sosiaalityön professori Malmön yliopistosta (http://forskning.mah.se/en/id/hsphla ) kertoo kokemuksista maahanmuuttajatyöstä Ruotsissa.

13.15 – 14.00
“Kotoutumista tukevat ja hidastavat tekijät maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien sosiaalialan ammattilaisten näkemysten mukaan.”
Hankkeen tutkijat kertovat alustavia tuloksia haastatteluista. KAUKO-tutkimushankkeessa on vuoden 2017 aikana haastateltu noin 70 sosiaalialan ammattilaista ja asiakasta pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa.

14.00 – 14.15
Kahvia

14.15 – 15.15
“Maahanmuuttajien kanssa tehtävän sosiaalityön kehittäminen: miten ja ketkä?”  Ryhmätyöskentelyä ja keskustelua kotouttamistyön tavoitteista ja vaikuttavuudesta. Millaisia indikaattoreita tarvitaan?

15.15 – 16.00
Ryhmätyöskentelyn purku

16.00 – 17.00
Loppukeskustelu, virvokkeita ja kuplivaa

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!
Ilmoittautuminen on mahdollista 8.1.2018 asti.

Tutustu KAUKO-hankkeeseen täällä.

Järjestää: Helsingin Yliopisto ja DIAK Ammattikorkeakoulu / KAUKO-hanke

INVITATION

Urban Social Work Facilitating Immigrant Integration in Helsinki Metropolitan Area and Lahti (KAUKO-project) – collaborative workshop 15.1.2018

We warmly welcome all the professionals working in the field of social work, third sector actors as well as immigrants, who have first-hand experience on settling in to Finland, to the first collaborative workshop of the KAUKO-project.

During the afternoon, tentative results of the projects are presented and discussed:

How urban social work, which seeks to facilitate immigrant integration, should be developed? What is needed to do that?

Come along to learn, discuss and develop together!
The programme is in Finnish, if not mentioned otherwise. You can participate the discussion and ask questions both in Finnish and in English.  Please let us know, if you wish to have interpretation service (see registration form). We’ll arrange it, if possible.

Time: 15th January 2018  12:00-17:00
Location: Minerva-tori (room K226), Minerva Learning Centre
(Siltavuorenpenger 5A, Helsinki)

Please register by 8th January, 2018. (Link to registration at the bottom of the page)

PROGRAMME
(changes are possible)

12.00 – 12.20
Light meal

12.20 – 13.15
“Beyond pop up socialworkers – migrants talking about social work and significant social relations” Philip Lalander, professor of social work, Malmö University (http://forskning.mah.se/en/id/hsphla) shares his knowledge on social work with immigrants in Sweden.

12.15 – 14.00

“Perceptions of immigrants and social work professionals on factors, which promote and prevent settling in and integration in Finland.” Researchers of the KAUKO-project present tentative findings. Approximately 70 persons, including social work professionals working with immigrants as well as clients, were interviewed in 2017 in the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Lahti.

14.00 – 14.15
Coffee

14.15 – 15.15
”Development of social work with immigrants: How and who?”
Working in groups and discussion on the goals and effectiveness.
What kind of indicators are needed to measure the progress?

15.15 – 16.00
Sharing the results of group work

16.00 – 17.00
Concluding discussion, sprakling refreshments

Register here! Registration closes 8th January, 2018.

Read more about KAUKO-project.

Event is organized by University of Helsinki and Diaconia University of Applied Sciences/KAUKO-project.