KAUKO-työpajat

KAUKO-työpajoissa kehitetään kaupunkisosiaalityötä yhdessä.
Teematyöpajat on tarkoitettu hankkeen kohdekaupunkien, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden sosiaalialan ammattilaisille, kolmannen sektorin toimijoille ja maahan muuttaneille, joita kotoutumisen kysymykset ja palveluiden kehittäminen kiinnostavat.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Voit tutustua KAUKO-työpajojen taustaan ja tarkoitukseen täällä. 

Työpajat järjestetään 15.1., 13.3., 29.5., 2.10. ja 27.11.2018.
Voit osallistua yhteen tai useampaan työpajaan.
Tutustu menneiden ja tulevien työpajojen ohjelmaan alla:

TYÖPAJA 15.1.2018 – Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista

AIKA: Tiistaina 15.1.2018 klo 13-16
PAIKKA: Minerva Oppimiskeskus, Helsingin yliopisto (Siltavuorenpenger 5, Helsinki)
OHJELMA:  Työpajan ohjelman ja esitykset löydät täältä.

 TYÖPAJA 13.3.2018 KOTIIN KAUPUNKIIN?
– kotoutujan sosiaalipalvelut ja tuki

AIKA: Tiistaina 13.3.2018 klo 13-16
PAIKKA:  Tiedekuntasali, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto (Unioninkatu 37, Helsinki)
OHJELMA:  Työpajan ohjelman ja esitykset löydät täältä.

Keskitymme maahanmuuttaja- ja kotoutumispalveluiden työmuotoihin, nivelvaiheisiin palveluista toiseen siirryttäessä sekä palvelujen saavutettavuuteen. Uudet terveys- ja hyvinvointikeskukset haastavat etsimään hyvinvoinnille ja sen edistämiselle sisältöjä. Tämän päivän puheessa yksilön ominaisuudet korostuvat vahvemmin kuin ne sosiaaliset rakenteet joissa ihminen elää. KAUKO-hankkeessa tehtyjen haastattelujen perusteella kuva palvelujärjestelmästä on pirstoutunut ja jähmeä. Aloitamme pohdinnan uudesta sosiaalityöstä kaupunkisosiaalityön kontekstissa ja miten sen avulla voitaisiin lisätä maahan muuttaneiden hyvinvointia. Tämä pohdinta jatkuu seuraavissa työpajoissa.

TYÖPAJA 29.5.2018. YHTEISÖJEN KAUPUNKI
–  Kohtaamiset, verkostot, yhteisölliset tilat ja toimijat

AIKA: 29.5.2018 klo 12-16
PAIKKA: DIAK-ammattikorkeakoulu (Kyläsaarenkuja 2, Helsinki)
OHJELMA: Työpajan ohjelman ja esitykset löydät täältä.

Kotoutuminen edellyttää kokemusta yhteenkuuluvuudesta – yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta. Se on kaksisuuntainen prosessi ja syntyy kohtaamisissa. Kuinka luodaan yhteisöllistä kaupunkia kaikkien asukkaiden kanssa? Missä ihmiset voivat toimia yhdessä ilman että ovat ”maahan muuttaneita” tai ”kantasuomalaisia”? Minkälaisia kohtaamispaikkoja ja yhteisöllisiä tiloja on – ja pitäisi olla – Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Lahdessa? Ketkä muut kuin julkinen sektori edistävät ja mahdollistavat kotoutumista? Työskentelyä pohjustetaan KAUKO-hankkeen haastatteluissa ja aiemmissa työpajoissa esiin tulleilla verkostoihin ja yhteisöihin liittyvillä asioilla. Tarkastelemme kotoutumista yhteisöjen näkökulmasta ja kuulemme kokemusasiantuntijan puheenvuoron. Ideoimme ja jaamme käytäntöjä sekä keskustelemme toimijoiden rooleista ja yhteistyöstä.

TYÖPAJA 2.10.2018 YHDENVERTAINEN KAUPUNKI

Miten kaupunkisosiaalityö ja kotouttava työ voi edistää hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta? Miten lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, jotta sosiaalialan tieto tulisi huomioiduksi kotouttamispoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa?

AIKA: 2.10.2018 klo 12 – 16
PAIKKA: Julkisuus-sali, Oikeusministeriö (Eteläesplanadi 10, Helsinki)
OHJELMA:  Työpajan ohjelmat ja esitykset löydät täältä.

TYÖPAJA 27.11.2018. KAUPUNKI KAIKILLE –  suosituksia kotouttamistyön tulevaisuuteen

Viimeisessä työpajassa kokoamme yhteen KAUKO-hankkeen työpajojen annin ja esitämme suosituksia kotouttamistyön tulevaisuuteen.

AIKA: 27.11.2018 klo 11-13.
PAIKKA: Tiedekulma, Helsingin yliopisto (Yliopistokatu 4)
OHJELMA: Päivittyy näille sivuille.
ILMOITTAUTUMINEN:  Tilaisuus on avoin. Etukäteen ilmoittautuneille tarjoamme lounaan. Siirry ilmoittautumislomakkeeseen tästä.