Upphovsrättsutmaningar

En bieffekt av digitaliseringen är väl beprövade metoder ibland får helt nya konsekvenser, eller att ett tidigare triviellt problem plötsligt blir mycket mer utmanande. Ett bra exempel på detta är upphovsrätt. Huvudmålet med Digiloikka-satsningen för Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är digitaliseringen av två kurser i socialt arbete, och en central del av detta omfattar att spela in föreläsningar – med eller utan gästföreläsare – eller streama dem live. Särskilt lärarna som planerar och ansvarar för kurserna har många frågor rörande gästföreläsarnas roll. Köper Soc&kom rätten till det producerade materialet? Hur får det användas, hur länge, och hur många gånger? Vad är en skälig ersättning för exempelvis inbandningar?

De här är krångliga juridiska frågor, och olyckligtvis verkar det inte finnas några modellkontrakt eller standardarvoden på universitetsnivå. I det korta loppet kan detta problem lösas med enskilda kontrakt och genom att ta hjälp från enheter som Öppna universitetet med lång erfarenhet av fjärrföreläsningar och gästföreläsare. OTP har också reagerat på informationsbehovet gällande upphovsrättsfrågor och kommer att ordna utbildningar i ämnet, vilket är ett steg i rätt riktning. Från ett programperspektiv kommer dessa frågor dock i längden att kräva en mer permanent lösning. Viktigt att veta är också vilken kunskap i ämnet som enheten själv bör ha och uppehålla.

Då undervisningen och undervisningsmaterialet digitaliseras kommer upphovsrätten att dyka upp allt oftare. Vem är den slutliga auktoriteten för upphovsrättsfrågor vid universitetet? Dessa frågor fortsätter att utredas, och kommer förhoppningsvis att klarna inom en snar framtid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *