Nyt saa mennä metsään!

Alisa Halonen ja Tinja-Tuulia Lohenoja

”Nyt saa mennä metsään!” on monialainen ilmiölähtöinen oppimiskokonaisuus, joka yhdistää luontevasti peruskoulun eri oppiaineita. Oppimiskokonaisuudessa yhdistyy niin käsityö, ympäristöoppi, kuin liikuntakin.

Kohderyhmä

Oppimiskokonaisuuden kohderyhmä on peruskoulun kuudes luokka. Ajallisesti kokonaisuus sijoittuu syyslukukauden alkuun.

Oppimiskokonaisuuden sisältö lyhyesti

Oppimiskokonaisuuden tarkoitus on tutkia luonnonväriaineiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Sen aikana tutustutaan luonnossa liikkumisen avulla erilaisiin kasveihin ja niiden kasvupaikkoihin. Lisäksi oppimiskokonaisuus tuo luonnonväriaineet tutuksi kokeilevan pienoistutkimuksen avulla. Kokonaisuus luo luontaisen jatkumon käsityön oppiaineen tuleviin sisältöihin. Monipuoliset oppimisympäristöt mahdollistavat erilaiset työskentelytavat, opettamisen eriyttämisen ja voivat tavoittaa erilaiset oppijat.

Tavoitteet

Käsityöt

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

Ympäristöoppi

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan.

Liikunta

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.

Kurssin sisällöt ja tehtävät

Ympäristöoppi

Oppimiskokonaisuus alkaa ympäristöopin oppitunnilla. Oppitunnilla käydään läpi jokamiehen oikeuksia. Oppilaiden kanssa keskustellaan aikaisemmista kokemuksista metsässä liikkumisesta. Tunnilla esitellään 12 Suomessa kasvavaa kasvia ja sientä, joita on mahdollista käyttää luonnonvärjäyksessä onnistuneesti. Tutustuminen toteutetaan mustavakoisen monisteen avulla, jonka oppilaat saavat värittää oman tiedonhakunsa perusteella.

Ympäristöoppi ja liikunta

Seuraava oppitunti järjestetään metsässä. Tehtävänä on kasvisuunnistus. Oppilaat jaetaan n. 5 hengen ryhmiin (ryhmät pysyvät samoina koko oppimiskokonaisuuden ajan) jonka jälkeen heille arvotaan 5 edellisen tunnin 12:sta kasvista ja sienestä.  Jokaisen ryhmän tehtävänä on löytää kartan avulla (opettaja on käynyt edellisenä päivänä tarkistamassa ja merkitsemässä karttoihin kasvien löytöpaikat) ainakin 3 näistä kasveista ja poimia sitä värjäyskokeiluja varten.

Käsityö

Tämän kaksoistunnin alussa käydään läpi yhdessä värjäykseen liittyvä työskentelyturvallisuus. Tämän jälkeen valitaan jokaisesta kerätystä erilaisesta kasvista näyte ryhmän yhteiseen kasvioon. Kasvio tehdään myöhempää esittelyä ja dokumentointia varten (kokonainen käsityö). Tunnin aikana myöskin valitaan työstettävä kasvi ryhmän omaan tutkimukseen, joka keitetään värin irrottamista varten. Väriliemi käytetään seuraavan käsityötunnin aikana (mahdolliset puretteet lisättynä), kun jokainen oppilas saa värjätä ryhmänsä väriliemessä oman vyyhtinsä (noin 50g) villalankaa. Ohjeistus värjäämistä varten annetaan molempien kaksoistuntien alussa kertauksen vuoksi.

Tulosten esittely

Kun vyyhdit on kuivatettu ja kasviot valmiina, tulee aika esitellä valmiit värjäykset. Jokainen ryhmä esittelee valitsemansa kasvin ja sillä värjäämänsä vyyhdit sekä kertoo työskentelyn sujumisesta: mitä opittiin ja mikä oli vaikeaa. Oppimiskokonaisuus jatkuu luontevasti seuraavaa käsityöoppituntia silmällä pitäen: värjätyt langat käytetään esimerkiksi materiaaleina pienessä neuletyössä.

Oppimiskokonaisuudessa tarvittavat materiaalit ja työvälineet

Monisteet luonnonvärjäykseen sopivista kasveista- ja sienistä

Maastokartat (suunnistukseen)

Kasvi- ja sienikirjoja

värjäykseen tarvittavat välineet:

Kattilat

Puretteet (esim. aluna)

Langat (n. 50g/oppilas)

Opettajan keräämiä kasveja (varmuudeksi)

Lähteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *