Teemana: Etiikka

Aidosti kiltti / Stefan Einhorn

Etiikan peruskysymyksistä / George Edward Moore

Etiikan teorioita / Juhani Pietarinen ja Seppo Poutanen

Etiikka / Benedictus de Spinoza

Etiikka : essee pahan tiedostamisesta / Alain Badiou

Etiikkaa ihmistieteille / toimittaneet Jaana Hallamaa, Veikko Launis, Salla Lötjönen ja Irma Sorvali

Heideggerin “alkuperäinen etiikka” / Jean-Luc Nancy

Hyveiden jäljillä : moraaliteoreettinen tutkimus / Alasdair MacIntyre

Hyvä elämä ja oikea käytös : historiallinen johdatus moraalifilosofiaan / Matti Häyry

Hyvä, kaunis, tosi – arvojen filosofiaa / Heta Häyry ja Matti Häyry

Hyvän muunnelmat / Georg Henrik von Wright

Hyvän olemus : johdatus etiikkaan / Mikko Yrjönsuuri

Ihmisyys : 1900-luvun moraalihistoria / Jonathan Glover

Kehityksen etiikka ja filosofia / Heta Aleksandra Gylling (toim.)

Kirkko ja nykyajan eettiset kysymykset / Maarit Hytönen

Maailmankansalaisen etiikka / Juha Sihvola

Mikä on oikein? : etiikan käsikirja / Lennart Koskinen

Mitä jäljellä moraalista / Tarmo Kunnas

Moraalifilosofia / Timo Airaksinen

Moraalin tuolla puolen / Maija-Riitta Ollila

Pieni kirja suurista hyveistä / André Comte-Sponville

Platonin harmonisen mielen etiikka / Juhani Pietarinen

Prometheus, Faust ja Frankenstein : tieteen etiikka ja sen myyttiset kuvat / Dominique Lecourt

Sängyssä vai kylppärissä : arjen etiikkaa / Jorma Palo

Nikomakhoksen etiikka / Aristoteles

Tiede ja etiikka / toimittaneet Paavo Löppönen, Pirjo H. Mäkelä, Keijo Paunio

Tutkijan eettiset valinnat / toimittaneet: Sakari Karjalainen et al.

Tässä seison : uskottavan etiikan jäljillä / Martti Lindqvist

Utilitarismi / John Stuart Mill

Vapaa ihminen : etiikan filosofinen perustelu Jean-Paul Sartren ajattelussa / Olli-Pekka Lassila

Vapaus ja moraalin perusta / toimittajat: Heta Häyry ja Matti Häyry

Ammattien ja ansaitsemisen etiikka : näkemyksiä ammattien, johtamisen ja liike-elämän arvoista / toimittanut Timo Airaksinen

Ammattina ihminen : hoidon etiikasta ja arvoista / Martti Lindqvist

Arvot ja armo : terveydenhuollon etiikan kysymyksiä / [kirjoittajat: Sakari Karjalainen … et al.]

Bioetiikka / toimituskunta Kirsi Aalto … et al.

Elämän ehdot : bioetiikan, vapauden ja vastuun filosofiaa / Heta Häyry ja Matti Häyry

Etiikka hoitotyössä / Helena Leino-Kilpi ja Maritta Välimäki

Geenit ja etiikka : kysymyksiä uuden geeniteknologian arvoista / Juha Räikkä ja Kaija Rossi

Hoitotyön etiikan perusteet / Hertta Kalkas, Anneli Sarvimäki

Lääkintä- ja hoitoetiikka / Veikko Launis (toim.)

Lääkärin etiikka / päätoimittaja: Samuli Saarni ; toimittaja: Marit Henriksson

Parantamisen ja hoitamisen etiikka / Pekka Louhiala, Veikko Launis

Grundbok i normativ etik / Torbjörn Tännsjö

Konsten att vara snäll / Stefan Einhorn

Vårdetik / Torbjörn Tännsjö

Ethical writings of Maimonides / edited by Raymond L. Weiss with Charles E. Butterworth

Ethics : a very short introduction / Simon Blackburn

Moral measures : an introduction to ethics West and East / J. E. Tiles

What really matters : living a moral life amidst uncertainty and danger / Arthur Kleinman

Critical studies in philosophical medical ethics : summary / Matti Häyry

Doctor’s dilemmas : moral conflict and medical care / Samuel Gorovitz

Foundations of bioethics / H. Tristram Engelhardt, Jr.

Medical ethics : a very short introduction / Tony Hope

Principles of biomedical ethics / Tom L. Beauchamp, James F. Childress

Ward ethics : a case study approach : dilemmas for medical students and doctors in training / edited by Thomasine K. Kushner and David C. Thomasma

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.helsinki.fi/kirjasto/terkko/lux/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko

One Reply to “Teemana: Etiikka”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *