Keruuaineistoon perustuvaa tutkimusta

Kuva: Outi Pajukallio.

Herlin, Ilona 1997: Suomen kielen koska-konjunktion merkitys ja merkityksenkehitys. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Herlin, Ilona & Visapää, Laura 2005: Elävä kielioppi. Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Herlin, Ilona & Kotilainen, Lari 2012: Verbit ja konstruktiot. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kiuru, Silva 1977: Suomen kielen kieltohakuiset verbit. Murreaineistoon perustuva syntaktis-semanttinen tutkimus. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koivisto, Jouko 1990: Suomen murteiden refleksiivitaivutus. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koivisto, Vesa 1995: Itämerensuomen refleksiivit. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Laalo, Klaus 1988: Imperfektimuotojen ti – si -vaihtelu suomen kielessä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Laitinen, Lea 1992: Välttämättömyys ja persoona. Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Larjavaara, Matti 1986: Itämerensuomen demonstratiivit 1. Karjala, aunus, lyydi ja vepsä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lehtinen, Tapani 1979: Itämerensuomen verbien historiallista johto-oppia. Suomen avajaa, karkajaa -tyyppiset verbit ja niiden vastineet lähisukukielissä. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura.

Leino, Jaakko 2003: Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Leskinen, Heikki 1970: Imperatiivin muodostus itämerensuomalaisissa kielissä. 1, Suomi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Leskinen, Juha 1990: Suomen kielen inkongruentit instruktiivirakenteet ja niiden tausta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lindgren, Anna-Riitta 1990: Miten muodot muuttuvat. Ruijan murteiden verbintaivutus Raisin, Pyssyjoen ja Annijoen kveeniyhteisöissä. Tromssa: Tromssan yliopisto, kielten ja kirjallisuuden laitos.

Mantila, Harri 1992: Ei tääläkhän senthän jokhaishen sanhan hootakhan panna. Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatio peräpohjalaisissa murteissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mantila, Harri & Pääkkönen, Matti 2010: Oulun seudun murteen vokaalisto. Historia, muutos ja variaatio. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mielikäinen, Aila 1981: Etelä-Savon murteiden äännehistoria. 1, Konsonantit. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mielikäinen, Aila 1994: Etelä-Savon murteiden äännehistoria. 2, Vokaalit. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Mäkelä, Matti 1993: Suomen murteiden kin ja kaan, kään -liitteet. Morfologia ja leksikko. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nahkola, Kari 1987: Yleisgeminaatio. Äänteenmuutoksen synty ja vaiheet kielisysteemissä erityisesti Tampereen seudun hämäläismurteiden kannalta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Nikkilä, Osmo 1985: Apokope und altes Schriftfinnisch. Zur Geschichte der i-Apokope des Finnischen. Groningen: Osmo Nikkilä.

Nuolijärvi, Pirkko 1986: Kolmannen sukupolven kieli. Helsinkiin muuttaneiden suurten ikäluokkien eteläpohjalaisten ja pohjoissavolaisten kielellinen sopeutuminen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Palander, Marjatta 1987: Suomen itämurteiden erikoisgeminaatio. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Paunonen, Heikki 1974: Monikon genetiivin muodostus suomen kielessä. 1, Johdanto. Yksivartaloisten kaksitavujen monikon genetiivi suomen murteissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pekkarinen, Heli 2011: Monikasvoinen TAVA-partisiippi. Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta. Helsinki: Heli Pekkarinen.

Punttila, Matti 1985: Nominien superlatiivisuuden ilmaiseminen. Vertailun typologiaa ja Kymenlaakson tienoon murteiden tarkastelua. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Salminen, Taru 2000: Morfologiasta moniäänisyyteen. Suomen kielen kvasirakenteen merkitys, käyttö ja kehitys. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Savijärvi, Ilkka 1977: Itämerensuomalaisten kielten kieltoverbi 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Yli-Vakkuri, Valma 1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. Turun yliopisto.

 

Kattavammin arkiston kokoelmiin perustuvaan tutkimukseen voi tutustua seuraavien teosten parissa:

Juusela, Kaisu 1997: Muoto-opin arkiston bibliografia 1968 – lokakuu 1997. Luettelo painetuista ja painamattomista tutkimuksista, joissa on käytetty arkiston kokoelmia. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Suutari, Toni (toim.) 2003: Muoto-opin arkiston opas. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.