9. Digitaalinen muoto-opin arkisto eli DMA syntyy

Muoto-opin arkiston digitointia alettiin suunnitella 1990-luvun jälkipuoliskolla. Suomen kielen laitoksessa työskennellyt toimistosihteeri Pertti Pyhtilä oli suunnittelut jo 1980-luvun lopussa  dBase-tietokantaohjelman sovelluksen muoto-opillista kokoelmaa varten. Se osoittautui käyttökelpoiseksi, ja vuodesta 1989 eteenpäin miltei kaikki kokoelman laatijat käyttivät sovellusta apunaan. Pitäjänkokoelmat olivat dBase-tietokannassa omina tiedostoinaan, ja 1990-luvun lopulla Toni Suutari auttoi amanuenssi Kaisu Juuselan digitointisuunnittelua yhdistämällä nämä tiedostot yhdeksi tietokannaksi.

Arkiston digitointia suunniteltiin pitkään, ennen kuin rahoituksesta oli tietoakaan. Kotuksella ei ollut resursseja hankkeen tukemiseen. 1999 digitointihankkeelle haettiin IT-hankkeisiin suunnattua EU-rahoitusta laihoin tuloksin, mutta vuonna 2000 tärppäsi Suomen Akatemian digitaalisiin tietovarantoihin suunnatussa rahoitushaussa, johon hakemuksen laativat Juusela ja Suutari. Yhteistyökumppaniksi hankkeeseen saatiin Kielipankki.

Digitaaliarkiston aineston pohjana toimivat  dBase-muotoon tietokannaksi kirjoitetut pitäjänkokoelmat. Lisäksi liitettiin Pentti Leinon johtamassa Nykysuomen juuret -hankkeessa lippukokoelmasta sähköiseen muotoon siirretyt infinitiivien käyttöä kuvaavat esimerkit.

Seuraavana digitointityössä oli vuorossa paperilippujen sisällön naputteleminen digitaaliseen muotoon. Käsin ja kirjoituskoneella kirjoitettujen lippujen pelkkä skannaaminen ei riittänyt, sillä esimerkeistä tuli kyetä etsimään aineksia myös tekstihaulla. Tätä työtä ryhdyttiin tekemään murreaineiston alkuperäisen, viisiosaisen disposition mukaan.

Digitaalisen muoto-opin arkiston ensimmäisen version toteuttivat Kaisu Juuselan johdolla Toni Suutari, Päivi Markkola ja Mika Kukkola.

Perustamisvaihe päättyi 2004, jolloin oli saatu aikaan toimiva hakulomakejärjestelmä ja aineistoa digitoiduksi n. 138 000 lausetta.

Ensimmäinen verkkohakusivusto avattiin toukokuussa 2002 Suomen kielen laitoksen palvelimelle, josta se siirtyi vuodenvaihteessa 2003–2004 Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n sivulle osaksi Kielipankin aineistoja. (Juusela ym. 2005: 9–10, 18; Kukkola ym. 2003: 298–301.)

Kielipankin sananmuotohakulomake näytti tältä:

Amanuenssi Kaisu Juusela jäi eläkkeelle syksyllä 2006. Digitointityö sai jatkoa vuonna 2008 amanuenssi Mari Siiroisen johdolla, kun rahoitusta digitoijien palkkaukseen taas löytyi. Opiskelijoita palkattiin silloin melkoinen joukko.

DMA:n työntekijöitä vuonna 2009. Kuvassa vassemmalta Hanna-Ilona Härmävaara, Mikko Virtanen, Susanna Aho, Heidi Partanen, Katja Soikkeli, Sini Alm, Pinja Hentunen, Riku Nöjd, Kaisa Rosenberg , Mari Nikonen. Kuva: Kaarina Pitkänen-Heikkilä.

 

Katja Soikkeli skannaa lippuja ja sitten kirjoittaa tietoja tietokantaan elokuussa 2010. Kuvat: Sasa Tkalcan.

Vuonna 2016 Digitaalinen muoto-opin arkisto siirtyi Kielipankin tekstiaineistojen hakupalvelu Korpiin.

Ohjeita Korpin käyttöön.