Lisää tiedonlähteitä

Digitoitu Muoto-opin arkiston aineisto on täällä Kielipankin Korp-käyttöliittymässä: Korp-tietokanta

Tämän keruuoppaan avulla kerääjät keräsivät aineistonsa. Siitä käy ilmi, mitä minkin signumin avulla on etsitty:  Muoto-opin keruuopas lisävihkoineen

Skannatut paperiliput ovat tulossa Kielipankkiin. Tätä nykyä ne ovat saatavissa tutkimuskoordinaattori mari Siiroiselta (mari.siiroinen@helsinki.fi)

Linkki julkaisuun:

Kaisu Juusela: Muoto-opin arkisto kaksikymmenvuotias – Virittäjä 1987

Muuten vain kiinnostavaa tietoa 1960-luvusta:

1960-luku Kotuksen Sanoin saavutettu -teemasivulla

 

Muita alan arkistoja

Lauseopin arkisto

Nauhoitearkisto

Nimiarkisto 100 vuotta

Suomen murteiden sanakirja