8. Kenttäkeruun loppusuora 1993–1998

Arkiston toiminta määritettiin uudestaan yliopiston ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen välisellä sopimuksella vuonna 1993. Siinä arkistointityötä organisoimaan perustettiin johtoryhmä, johon kuului sekä Kotuksen että yliopiston edustajia: Raimo Jussila ja Ritva Liisa Pitkänen Kotuksesta sekä Tapani Lehtinen ja Kaisu Juusela yliopiston suomen kielen laitokselta. Amanuenssi Juuselasta tuli johtoryhmän puheenjohtaja ja arkiston johtaja, ja arkistohanketta pitkään johtanut professori Terho Itkonen siirtyi sivuun. Laitoksen muoto-opin assistentuuriin nimitettiin 1995 Hanna Lappalainen. (Juusela 1997: 7–8.)

Muoto-opin arkiston henkilökuntaa useammassa sukupolvessa. Kuvassa vas. Lea Laitinen, Kaisu Juusela, Terho Itkonen ja Hanna Lappalainen. Kuva: Panu Hallamaa.

Kotus jatkoi kenttätyön rahoittamista, tällä kertaa uuden sopimuksen ja organisaation puitteissa.  1990-luvun mittaan arkistoon kerättiin loput suunnitellut kokoelmat. Kotuksen rahoittama kenttäkeruu päättyi vuonna 1998. 1990-luvun loppupuolella arkiston toiminta keskittyi viimeisten kokoelmien keräämisen ohella aineistolippujen digitoinnin suunnittelemiseen. Vuonna 2005 valmiita pitäjänkokoelmia oli 141, vajaita tai keskeneräisiä kokoelmia 20, ja opiskelijoiden harjoitustöikseen keräämiä pienoiskokoelmia 88.

(Juusela ym. 2005: 8, 10.)

→      Digitaalinen muoto-opin arkisto eli DMA syntyy