7. Fennistien retket eli sinne ja takaisin

Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen tutkintovaatimuksissa oli pitkään yhtenä opintosuorituksena kieliaineiston keruu. Oli kerättävä pieni kokoelma paikannimistöä, murresanastoa tai muoto-oppia omalta kotipaikkakunnalta. Entistä useammat opiskelijat olivat kuitenkin kotoisin Helsingistä tai lähiseudulta eikä luontevaa omaa murremaastoa ollut.

Alettiin järjestää viikon  kahden  pituisia opiskelijoiden kenttäretkiä, joita johtivat yliopistolta assistentti ja Kotuksesta nauhoitearkiston tutkija. Retkiä vetämässä olivat mm. Ritva Liisa Pitkänen, Matti Punttila, Juhani Paronen, Klaus Laalo, Jyrki Kalliokoski, Kaija Mallat, Jaakko Yli-Paavola sekä Jorma Rekunen. Joensuun yliopistosta mukana oli 1990-luvun retkillä Marjatta Palander.

Retkiä tehtiin vuosina 19752000 kaiken kaikkiaan noin 40. Monina vuosina retkiä oli kaksi: toinen länsi- ja toinen itämurteiden alueelle. Tällaisilla retkillä kerättiin paitsi paikannimiä ja murresanoja kuten mainittu, myös muoto-oppia.

Ihka enimmäisen muoto-opin opiskelijakokoelman tällaisella retkellä keräsi Klaus Laalo (nykyinen Tampereen yliopiston suomen kielen professori). Paikkakunta oli Karvia. Näin Klaus kuvailee keruutekniikkaansa:

“Aineiston keräsin kolmenlaisen tekniikan avulla:

  1. Kun assistentti Pitkänen nimesti kirkonkylän keskustaa Käkelän talossa, kirjoitin muistiin isäntäväen puhetta.
  2. Kuljin assistentti Rekusen kanssa hänen tehdessään nauhoituksia, ja tein muistiinpanoja hänen haastatellessaan oppaita. Näin sain malliopetusta siinä, miten oppaita etsitään ja puhutetaan ‒ ja hyvää aineistoa, murrenauhoituksia ja muoto-opin keruuta varten tarvitaan samanlaisia oppaita. Myöhemmin korjasin muistiinpanoihini tulleet virheet ääninauhoja kuuntelemalla, samalla saatoin selventää puhunnosten kontekstia. Nauhat ovat säilytteillä Suomen kielen nauhoitearkistossa.
  3. Saatuani assistentti Rekusen ja hänen äänitteidensä avulla entistä vankemman käsityksen murteesta aloin tehdä haastatteluja omin päin.”

Kerääjät keräsivät myös huomiota keruupaikkakunnilla. Esimerkiksi Enonkosken retkestä kerrottiin Savon Sanomissa näin:

Silmäile lehtijuttua tarkemmin tästä.

Muoto-opin kokoelman Enonkoskelta teki kuvassa näkyvä Elina Juva (nykyään Juurmaa).

Vuonna 1985 tehtiin retki Punkalaitumelle. Siitä kirjoittanut Punkalaitumen Sanomat julkaisi mm. tällaisen kuvan:

Vuoden 1983 Kuoreveden retkellä vieraili myös arkiston perustaja professori Terho Itkonen. Informanttina oli Impi Seppälä.

Kuva: Mari Siiroinen.

 

Informantteja haastattelemaan astumassa Riitta Lampi. Mukana kuvassa myös Antti Kankkunen. Kuva: Mari Siiroinen.

 

Retkeläisiä vapaa-ajan retkellä Mäntässä. Klaus Laalo, Mari Siiroinen, Jaakko Yli-Paavola, Marja Suojala, Riitta Lampi, Ulla Talvitie, Leena Heinonen, Eeva-Leena Seppänen ja Antti Kankkunen.

Turun läänin Lappiin tehdyiltä kahdelta retkeltä kirjoitettiin kirjakin:

 

Luettelo retkistä ja niille osallistuneista muoto-opin kerääjistä

Seuraavassa luettelossa on lueteltu kaikki ns. cl-kokoelman tekijät, myös ne jotka keräsivät kokoelmansa itsenäisesti osallistumatta järjestetylle retkelle.

Harjoitustöiden kerääjät

→      8. Kenttäkeruun loppusuora 1993‒1998