Kirjallisuutta

Kuva: Erkki Ala-Könni.

 

Hämäläinen, Eila & Juusela, Kaisu 1975: Castrenianum. Suomen ja sen sukukielten tutkimuskeskus. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Itkonen, Terho 1969: Muoto-opin keruuopas. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Ks. Keruuoppaan vaiheet)

Itkonen, Terho 1993: Kaksikymmenviisivuotias Muoto-opin arkisto. Työn vaiheet 1967–1992 ja tulevaisuuden näkymiä. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Juusela, Kaisu 1987: Muoto-opin arkisto kaksikymmenvuotias. Virittäjä 1987 s. 289313.

Juusela, Kaisu 1997: Muoto-opin arkiston bibliografia 1968 – lokakuu 1997. Luettelo painetuista ja painamattomista tutkimuksista, joissa on käytetty arkiston kokoelmia. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Juusela, Kaisu 1997: Systemaattinen kenttätyö laajenevan tutkimuksen pohjana . Muoto-opin arkisto 30-vuotias. Näyttely Muoto-opin arkistossa 20.11.1997 alkaen. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Juusela, Kaisu; Kukkola, Mika; Markkola, Päivi & Suutari, Toni 2005: Hanke ja sen toteutus. Suomen murteiden morfologisen digitaaliarkiston loppuraportti. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Kukkola, Mika; Markkola, Päivi & Suutari, Toni 2003: Muoto-opin arkiston vaiheita: kenttäkeruista digitaalitekniikkaan. Teoksessa Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola & Johanna Vaattovaara (toim.), 2003: Muotojen mieli. Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta, s. 291–321. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Suutari, Toni (toim.) 2003: Muoto-opin arkiston opas. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.

Kuva: Henri Satokangas.