Historiaa sanoin ja kuvin

Tässä historiaosiossa valotetaan Muoto-opin arkiston viittä vuosikymmentä.  Lähdemme retkelle 1960-luvulta ja etenemme kohti nykyaikaa kesän mittaan. Nyt aluksi käydään läpi arkiston perustamisvaiheita ja siihen vaikuttaneita ihmisiä sekä sitä, minkälaisin eväin kerääjät kenttätyöhön lähtivät.

0. Esinäytös: Kansallisten tieteiden kehittämisohjelma

1.  Tutkimussopimus kielitieteellisen aineiston keruusta

2. Keruu käynnistyy kesällä 1967

3. Kenttätyön käytäntöä

4. Huonompia ja parempia aikoja 1970-luvulla

5. Arkiston kotipesä

6. Yliopiston ja Kotuksen sopimuskaudet 1977–1992

7. Fennistien retket eli sinne ja takaisin

8. Kenttäkeruun loppusuora 1993–1998

9. Digitaalinen muoto-opin arkisto eli DMA syntyy