Macondo Tiedekulmassa 2012


Kuvat: Harri Kettunen

UUSI MAAILMA UUSIKS’ – THE NEW WORLD ANEW
19.11.-30.11.2012

Marraskuussa Tiedekulma täyttyy Latinalaiseen Amerikkaan liittyvistä tarinoista ja teorioista, kun monen monta opiskelijaa sekä kolmekymmentä opettajaa ja tutkijaa kertoo kokemuksistaan Uudessa maailmassa. Myytinmurtajaisissa ennakkoluulot saavat kyytiä, ja yleisö kutsutaan mukaan työstämään kulttuurista tiedettä. Vanhan ja Uuden maailman kohtaamisia tarkastellaan niin taiteen, uskonnon, kielten kuin kulttuurien näkökulmasta. Punaisena lankana kulkee kysymys siitä, millä tavoin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia voidaan yhdistää monitieteisen ja humanistisen tutkimuksen puitteissa.

In November Tiedekulma will be filled with anecdotes & theories relating to Latin America as numerous students and 30 teachers and researchers gather to discuss and share their experiences on the New World. The myth busting team will bring facts to the table regarding prejudices and the audience will be invited to transform culture into science. Encounters between the Old and New World will be examined through the perspectives of art, religion, language as well as cultures. A common thread that will be followed is the question of how can different perspectives of study be combined within the prospect of interdisciplinary and humanistic research.

Katso ohjelma

Tiedekulmaprojektissa mukana:

Pääpiruina säätävät Tea Havukainen Macondosta ja yliopistonlehtori Harri Kettunen Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintolinjasta.

Sähköposteja, kutsuja ja lehdistötiedotteita satelee Kirsi Cheasin suunnalta.

Ohjelmanumeroita suunnittelevat ja toteuttavat järjestelytoimikuntalaiset ja assistentit:
Heini Ikäheimo (Tampereen yliopisto), Hanna-Maria Rajala, Sanna Rintakoski, Riku Slioor, Anna Alafuzoff, Beata Calus, Miia Kirsi, Susanna Lehtinen, Linda Savonen, Jussi Hämäläinen.

Tapahtuma on toteutettu seuraavien tahojen tuella:
Yliopiston tulevaisuusrahasto, HYY, Ilona Pelli, Tampereen yliopisto.

Lämmin kiitos myös alue- ja kulttuurintutkimuksen oppiaineen henkilökunnalle ja muille meitä avustaneille.