Eeva Sippola

FT Eeva Sippola on espanjalaisen filologian tutkija, jonka väitöskirja “Una gramática descriptiva del chabacano de Ternate” (Helsingin yliopisto 2011) käsitteli Filippiineillä puhuttavan espanjalaispohjaisen kreolikielen kielioppia. Hän on työskennellyt useita jaksoja kentällä Filippiineillä ja tuntee laajasti myös Etelä-Amerikkaa. Sippola on julkaissut Aasian iberoromaanisten kielten kontakti-ilmiöistä, kielen ja kulttuurin yhteyksistä,vähemmistökielten opetuksesta ja sosiolingvistisestä tilanteesta, Latinalaisen Amerikan espanjasta sekä Latinalaisen Amerikan kulttuuri- ja koulutusyhteistyöstä. Sippola työskentelee parhaillaan Suomen Madridin-instituutissa koulutus- ja kulttuurikoordinaattorina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *