Heini Ikäheimo

Heini Ikäheimo on 26-vuotias humanististen tieteiden kandidaatti Tampereen yliopistosta pääaineenaan etnomusikologia. Hän on kiinnostunut niin musiikista kuin tanssista ja pian palautettava pro gradu-tutkielma keskittyy yhden Guatemalan alkuperäiskansan vielä vähän tutkittuun tanssiperinteeseen paikallisten kertomana. Heini on lisäksi opiskellut musiikkiterapiaa tutkien muun muassa näkövammaisten musiikkisuhdetta ja hän toivookin voivansa joskus yhdistellä laajemmin eri oppiaineita. Heinille koti on siellä missä sydänkin, ja hän uskoo löytävänsä sydämensä vielä monesta eri paikasta tulevaisuudessa. Musiikin ja vapaaehtoistoiminnan lisäksi tänä syksynä uutena harrastuksena hän on aloittanut kiinan kielen opiskelun ja haaveena olisikin työskentely vielä joku päivä Kiinassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *