Opinnoista

Mitä meillä tehdään?

Latinalaisen amerikan tutkimuksen oppiaineesta valmistuu vuosittain monia hyvin erilaisia opinnäytetöitä. Täältä löydät listat LAm:ista valmistuneista väitöskirjoista ja graduista, sekä valikoiman kandidaatintutkielmia.